Päiväkirjatutkimus työhyvinvoinnista : tarmokkuuden, uupumusasteisen väsymyksen ja palautumisen väliset yhteydet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kinnunen, Sanna M.
dc.date.accessioned 2011-03-30T10:39:25Z
dc.date.available 2011-03-30T10:39:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1155194
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011033010575 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26716
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin tarmokkuuden ja uupumusasteisen väsymyksen kokemista työviikon aikana muuttujakeskeisestä ja henkilökeskeisestä näkökulmasta käsin. Lisäksi tutkittiin palautumisen yhteyttä tarmokkuuden ja uupumusasteisen väsymyksen kokemiseen. Tutkimukseen osallistui 256 hoito- ja palvelualojen työntekijää, jotka täyttivät päiväkirjaa viikon ajan. Tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin toistomittausten varianssianalyysia ja latentin kasvukäyrämallin mixture-analyysiä. Tulokset osoittivat, että tarmokkuutta koettiin kohtuullisen paljon ja uupumusasteista väsymystä melko vähän ilman merkittävää vaihtelua työpäivien välillä. Tarmokkuuden ja uupumusasteisen väsymyksen välillä vallitsi kohtuullisen voimakas kielteinen korrelaatio (r = -.66). Kasvukäyrämallinnuksessa kuitenkin löydettiin kolme tarmokkuuden ja uupumusasteisen väsymyksen kokemiseltaan erilaista energiaryhmää, joista suurin oli tasaisen tarmokkaat (n = 194). Heillä tarmokkuuden taso oli korkealla ja uupumusasteisen väsymyksen taso matalalla koko työviikon ajan. Yhtä aikaa tarmokkaat ja väsyneet (n = 30) taas kokivat sekä tarmokkuutta että uupumusasteista väsymystä suurin piirtein saman verran ja uupuneet (n = 28) raportoivat kohtuullisen korkeaa uupumusasteista väsymystä tarmokkuuden tason ollessa matalalla. Palautumisen osalta ryhmät erosivat toisistaan niin, että tasaisen tarmokkaat tunsivat palautuvansa hyvin koko viikon uupuneiden palautuessa melko huonosti. Yhtä aikaa tarmokkailla ja väsyneillä palautumisen kokeminen lisääntyi viikonlopun lähestyessä saavuttaen tasaisen tarmokkaiden tason. Yhteenvetona voidaan todeta, että tyypillisesti tarmokkuus ja uupumusasteinen väsymys ovat toisensa poissulkevia kokemuksia mutta niiden yhtäaikainen kokeminenkin on mahdollista. Palautumisen havaittiin edistävän työhyvinvointia, joten sekä työntekijöiden että organisaatioiden tulisi kiinnittää huomiota palautumista edistäviin toimenpiteisiin.
dc.format.extent 39 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tarmokkuus
dc.subject.other uupumusasteinen väsymys
dc.subject.other palautuminen
dc.subject.other päiväkirjatutkimus
dc.title Päiväkirjatutkimus työhyvinvoinnista : tarmokkuuden, uupumusasteisen väsymyksen ja palautumisen väliset yhteydet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011033010575
dc.subject.ysa uupumus
dc.subject.ysa väsymys
dc.subject.ysa päiväkirjat
dc.subject.ysa palautuminen
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa työn imu
dc.subject.ysa aktiivisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record