Tietopyynnöt viranomaisille : kehittävä, yhteisöviestinnällinen näkökulma

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koski, Aleksi
dc.date.accessioned 2011-03-15T10:37:33Z
dc.date.available 2011-03-15T10:37:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1153727
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103151891 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26668
dc.description.abstract Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta velvoittaa viranomaiset vastaamaan kenen tahansa tekemiin tietopyyntöihin ja joko antamaan haluttu tieto tai perustelemaan, miksi näin ei tehdä. Tietopyynnöt ratkaistaan tapauskohtaisesti. Toisaalta käsittelyyn käytetty aika ja työ ovat pois viranomaisorganisaation ydintehtävän suorittamiseen käytetyistä voimavaroista. Tästä syystä tietopyynnöistä pitäisi selvitä mahdollisimman vaivattomasti. Mutta toisaalta esimerkiksi stakeholder-etiikka velvoittaa viranomaisorganisaation varmistamaan, että tiedonhankkija saa haluamansa tiedot. Lainmukaisesti ja eettisesti toimivan viranomaisorganisaation täytyy ponnistella sovittaakseen yhteen nämä kaksi vaatimusta. Tutkimuksessa tarkastellaan 74 raporttia tietopyynnöstä viranomaiselle. Raportit on kirjoittanut 24 Jyväskylän yliopiston opiskelijaa osana Viranomaisaineistojen journalistinen hyödyntäminen -tutkimushankkeen julkisuustestiä. Tutkimuksen viitekehyksessä on keskeisellä sijalla tiedonhankintatutkimus ja erityisesti Brenda Dervinin sense making -metafora. Laadullisella ja kehittävällä tutkimusotteella aineistosta pyritään saamaan aikaan kokonaiskuva luokittelemalla ja teemoittelemalla. Tältä pohjalta muodostetaan käsitys niistä seikoista, jotka ovat olennaisia tietopyyntöjen onnistumiselle mahdollisimman nopeasti ja vähällä vaivalla. Tutkimuksessa kehitetyn mallin mukaan tiedonhankintaa parantavat ja työläyttä vähentävät samat seikat. Olennaisinta tiedonhankinnan onnistumiselle on tiedontarpeen ja organisaation toimintalogiikan yhteensovittaminen. Tiedonhankintaa tukevia ja puuttuessaan tiedonhankintaa estäviä seikkoja ovat tiedonhankkijan aktiivisuus sekä kyky yksilöidä tietopyyntönsä. Viranomaisen puolelta keskeisiksi seikoiksi nousevat tekninen osaaminen, aktiivinen ja tiedonhankintaa tukeva asennoituminen sekä organisaation sisäisen tietopyyntöprosessin sujuvuus. Tutkimuksen lopussa esitetään ohjeita viranomaisille siitä, kuinka he voivat kehittää toimintaansa tietopyyntöjen ratkaisemisen parantamiseksi.
dc.format.extent 92 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
dc.subject.other Yritysetiikka
dc.subject.other Tiedonhankinta
dc.subject.other Tietojenluovutus
dc.subject.other Tiedontarve
dc.subject.other Tiedonsaanti
dc.subject.other Organisaatioviestintä
dc.subject.other Suhdetoiminta
dc.subject.other Viranomaiset
dc.subject.other Viranomaistehtävät
dc.title Tietopyynnöt viranomaisille : kehittävä, yhteisöviestinnällinen näkökulma
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103151891
dc.subject.ysa laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
dc.subject.ysa yritysetiikka
dc.subject.ysa tiedonhankinta
dc.subject.ysa tietojenluovutus
dc.subject.ysa tiedontarve
dc.subject.ysa tiedonsaanti
dc.subject.ysa organisaatioviestintä
dc.subject.ysa suhdetoiminta
dc.subject.ysa viranomaiset
dc.subject.ysa viranomaistehtävät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record