Kuluttajan luottamuksen saavuttaminen verkkokaupassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Varinen, Annina
dc.date.accessioned 2011-03-03T06:38:07Z
dc.date.available 2011-03-03T06:38:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26628
dc.description.abstract Varinen, Annina Kuluttajan luottamuksen saavuttaminen verkkokaupassa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 26 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella luottamusta verkkokaupan-käynnissä. Tarkastelussa keskitytään B2C, eli Business to Consumer -kauppaan, jossa osapuolina ovat verkkokauppayritys ja kuluttaja. Internetin käyttö on viime vuosikymmenten aikana yleistynyt valtavasti ja sen myötä myös sähköi-nen kaupankäynti. Verkkokauppa on kuluttajille tehokas tapa hankkia hyö-dykkeitä, sillä tuotetiedonhaku ja vertailujen tekeminen verkossa on erittäin helppoa. Sähköisessä kauppaympäristössä kuluttaja ei näe myyjää eikä tuotetta. Luottamuksen merkitys verkko-ostamisessa onkin ensisijaisen tärkeä, ja ilman luottamusta verkkokaupan on mahdotonta kehittyä. Verkkokaupan menestys riippuu pitkälti siitä, kuinka se onnistuu saavuttamaan ja ylläpitämään kulutta-jien luottamuksen. Tässä tutkielmassa esitellään tekijöitä, jotka lisäävät luotta-muksen tunnetta verkkokauppaa kohtaan. Tutkielma on suoritettu kirjallisuuskatsauksena. Tiedonkeruuseen on käy-tetty tieteellisiä artikkeleita, kirjoja sekä Internet-lähteitä. Tutkielman tulos on, että verkkokauppa voi viestittää luotettavuuttaan monin eri tavoin. Ammatti-mainen sivusto, kuluttajien yksityisyydestä huolehtiminen, luotettavien kol-mansien osapuolten käyttö, turvalliset maksutavat sekä hyvä maine ja vahva brandi ovat esimerkkejä luottamusta lisäävistä tekijöistä. Verkkokauppa voi saavuttaa kuluttajien luottamuksen myös kommunikoimalla asiakkaiden kans-sa, tuotetakuiden tarjoamisella sekä toiminnan läpinäkyvyydellä. en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other verkkokauppa en
dc.subject.other sähköinen liiketoiminta en
dc.subject.other kuluttaja en
dc.subject.other luottamus en
dc.title Kuluttajan luottamuksen saavuttaminen verkkokaupassa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103031847
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons.

Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record