Työyhteisöviestinnän kehittäminen kuntaorganisaatiossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laapio, Tiina
dc.date.accessioned 2011-02-18T11:57:02Z
dc.date.available 2011-02-18T11:57:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1148983
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102181784 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26569
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työyhteisöviestintää kuntaorganisaation näkökulmasta. Tutkimuksen kohdeorganisaationa on Jyväskylän kaupunki. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään henkilökunnan käsityksiä kohdeorganisaation työyhteisöviestinnästä ja miten työyhteisöviestintää tulisi kehittää. Tavoitteena oli muodostaa konkreettiset kehittämisehdotukset kohdeorganisaation käyttöön. Tutkimusongelmaa lähestyttiin laadullisesti ja käytännönläheisesti. Tutkimusmenetelmänä oli kohdeorganisaation työntekijöiden fokusryhmähaastattelut. Haastatteluja toteutettiin yhteensä neljä, kaupungin eri palvelualueille. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelemalla. Lisäksi haastattelujen tuloksia syvennettiin koko kohdeorganisaation työntekijöille suunnatulla verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 787 työntekijää. Saadut vastaukset tilastoitiin ja niitä esiteltiin siltä osin, kun ne toivat lisäarvoa tai -tietoa haastattelutuloksiin. Tutkimuksen lähestymistapana oli kehittävä työntutkimus, joka yhdistää tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön. Tutkimusprosessin aikana käytiin jatkuvaa dialogia kohdeorganisaation ja tutkijan välillä. Tutkimuksen mukaan kohdeorganisaation työntekijät kokevat viestinnän enemmän tiedonsiirtona kuin vuorovaikutuksena. Haasteita viestintään tuovat muun muassa resurssit, muutokset ja epäselvät roolit. Tiedonkulussa koettiin olevan haasteita. Lisäksi toivottiin kehittämistä erityisesti työyhteisöjen sekä työntekijöiden ja johdon väliseen vuorovaikutukseen. Työntekijät halusivat pääsääntöisesti osallistua asioiden valmisteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon enemmän kuin siihen tällä hetkellä on mahdollista. Toisaalta osallistumishalukkuus väheni huomattavasti koko kaupunkia koskevissa asioissa. Työntekijät eivät toivoneet täysin uusia viestinnän kanavia tai keinoja vaan toivoivat, että jo olemassa olevia kanavia kehitettäisiin yhä vuorovaikutteisempaan suuntaan sekä määriteltäisiin keinojen roolit ja tavoitteet kokonaisviestinnässä. Työyhteisöviestinnän foorumeissa korostuivat kasvokkaisviestintä sekä sähköiset foorumit. Tutkimusaineiston perusteella työntekijöiden kehittämisehdotukset voidaan jakaa viestinnän luonteeseen, vuorovaikutukseen sekä viestinnän foorumeihin liittyviin kehittämisehdotuksiin ja -toiveisiin. Tutkimuksen tuloksena kohdeorganisaatiolle syntyivät konkreettiset kehittämisehdotukset, jotka liittyivät työyhteisöviestinnän perustoimenpiteisiin, tiedon saatavuuteen, vuorovaikutukseen, työyhteisöviestinnän keinoihin sekä seurantaan ja tavoitteisiin. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään kohdeorganisaation työyhteisöviestinnässä.
dc.format.extent 142 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Työyhteisöviestintä
dc.subject.other sisäinen viestintä
dc.subject.other kehittävä työntutkimus
dc.subject.other kuntaorganisaatio
dc.subject.other Jyväskylän kaupunki
dc.title Työyhteisöviestinnän kehittäminen kuntaorganisaatiossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102181784
dc.subject.ysa organisaatioviestintä
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa sisäinen tiedotus
dc.subject.ysa työntutkimus
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record