Luokanopettajaopiskelijoiden opetuskeskustelulle antamat merkitykset

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Latvanen, Terhi
dc.date.accessioned 2011-02-13T13:54:29Z
dc.date.available 2011-02-13T13:54:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1148460
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102131768 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26553
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Latvanen, T. 2011. Luokanopettajaopiskelijoiden opetuskeskustelulle antamat merkitykset. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkielma. 88 sivua. Koska luokkahuoneessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen on viime aikoina kiinnitetty enenevissä määrin huomiota, on hyvä huomioida myös luokanopettajaopiskelijoiden suhtautuminen siihen. Tutkimuksen kohteena olivat luokanopettajaopiskelijoiden merkityksenannot ja heidän kokemansa haasteet opetuskeskusteluun liittyen. Aineisto kerättiin videoimalla yksi oppitunti neljältä harjoitteluun osallistuvalta opiskelijalta ja haastattelemalla heitä sekä henkilökohtaisesti että ryhmässä. Opiskelijoiden opetuskeskustelulle antamia merkityksiä tarkasteltiin hyödyntäen Mortimerin ja Scottin (2003) opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen luokittelua. Haasteet, joita luokanopettajaopiskelijat opetuskeskustelussa kohtasivat, teemoiteltiin aineistolähtöisesti. Ryhmähaastattelussa oltiin kiinnostuneita opiskelijoiden mahdollisista havainnoista koskien opettaja-oppilas –vuorovaikutussuhteen jännitteitä (Rawlins 2000). Sekä ryhmähaastatteluaineistossa että opiskelijoiden kertoessa siitä, millaista opetuskeskustelua heidän videoidulla oppitunnillaan oli syntynyt ilmeni haastateltavien näkemys siitä, että opetus ilmenee eritasoisena ja sitä voidaan luokitella hierarkisesti. Ylimmällä tasolla opetuskeskustelun koetaan olevan dialogista ja vuorovaikutteista, mutta haastateltavien näkemyksenä oli, että tähän ihannetasoon päästään vain harjoittelemalla opetuskeskustelun käyttöä. Luokanopettajaopiskelijat nimesivät useita haasteita, joita he kohtaavat opetuskeskustelussa. Suurimpana omakohtaisena haasteena opiskelijat pitivät kokemuksen puutetta, jonka nähtiin vaikuttavan moniin muihin haasteisiin. Opiskelijat olivat huomanneet erilaisten opettaja-oppilas – vuorovaikutussuhteeseen liittyvien jännitteiden ilmenemisen opetuksessa. Näistä etenkin ilmaisemisen ja suojaamisen välinen jännite liittyi heidän mielestään oleellisesti opetuskeskusteluun. Opiskelijoiden nimeämät haasteet opetuskeskustelussa antavat arvokasta tietoa opettajankoulutukseen ja opintojen suunnitteluun siitä, mihin opiskelijat kaipaavat opinnoissaan tukea. Avainsanat: opetuskeskustelu, dialogisuus, luokkahuonevuorovaikutus, opetusharjoittelu
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other opetuskeskustelu
dc.subject.other dialogisuus
dc.subject.other luokkahuonevuorovaikutus
dc.subject.other opetusharjoittelu
dc.title Luokanopettajaopiskelijoiden opetuskeskustelulle antamat merkitykset
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102131768
dc.subject.ysa opetuskeskustelu
dc.subject.ysa dialogisuus
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa opetusharjoittelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record