Työtä, kuntoilua ja bonuksia : tutkimus työntekijöiden liikunnan tukemisesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ikonen, Sonja
dc.date.accessioned 2011-01-31T18:47:38Z
dc.date.available 2011-01-31T18:47:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1147624
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101311727 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26494
dc.description.abstract Yritykset tukevat työntekijöiden liikuntaa enenevässä määrin. Tutkimukseni tarkoituksena on pohtia liikunnan tukemisen lähtökohtia − missä määrin liikunnan tukeminen työpaikoilla näyttäytyy työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisenä. Vai onko liikunta vain väline työkyvyn ja tehokkuuden maksimoinnissa – työnantajan keino ohjailla työntekijöiden käyttäytymistä. Lähtökohtia tarkastellaan alan julkaisuiden sekä valitusta kohdeyrityksestä kerätyn aineiston avulla. Kohdeyritys valikoitui muiden joukosta ainutkertaisella tavalla tukea työntekijöiden liikuntaa − niin sanotuin kuntobonuksin. Pääkysymyksen lisäksi pyrin kartoittamaan, miksi ja miten työntekijöiden liikuntaa tuetaan sekä mitä hyötyjä tuetulla liikunnalla nähdään työnantajan ja työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiä pyrittiin tulkitsemaan hermeneuttisen metodin periaatteella, jossa kirjallisuuskatsaus muodosti esioletuksen ja kohdeyrityksestä kerätyt aineistot empiirisen osuuden. Tutkimuksen edetessä näiden keskusteluiden vuoropuhelusta syntyi tutkijan oma tulkinta. Kohdeyrityksestä haastateltiin sekä yritysjohtoa että työntekijöitä. Yritysjohdon näkemyksiä tiedusteltiin sähköisellä kysymyslomakkeella ja seitsemän työntekijän kokemuksia kerättiin haastatteluiden avulla. Tutkimuksen päätuloksena voidaan pitää johtopäätöstä, että työntekijöiden tuettu liikunta nähdään lähes poikkeuksetta työntekijöiden työkykyä ja yritysten liiketaloudellista toimintaa myönteisesti edistävänä toimintana. Kontrollin muotona liikuntaa työpaikoilla ei pidetä ja sen lähtökohtia harvemmin kyseenalaistetaan. Kuitenkin työntekijöiden liikuntaan liittyvällä valistuksella, palkitsemisella ja seurannalla pyritään ohjailemaan työntekijöiden käyttäytymistä. Terveisiin elämäntapoihin ja liikuntaan kannustamalla työntekijöistä pyritään ikään kuin jalostamaan terveitä, työkykyisiä ja tehokkaita, jolloin he ovat entistä arvokkaampaa pääomaa yrityksille. Alan tutkimuksissa työntekijöiden liikunnan tukeminen kehotetaan liittämään entistä tiiviimmäksi osaksi yritysten johtamista. Tuettu liikunta on lisääntynyt yrityksissä – toistaiseksi liikuntaa kuitenkin toteutetaan enemmän henkilöstön harrastuksena kuin strategisena osana liiketoimintaa. Liikunnan ja muiden työntekijöiden hyvinvointia edistävien toimien lisääntymisen myötä, työnantajan roolin työntekijöiden terveydestä huolehtimisessa voidaan nähdä kasvaneen. Työnantajan kontrolli ei enää ulotu ainoastaan työhön, vaan myös työntekijöiden yksityisyyteen ja vapaa-aikaan.
dc.format.extent 74 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other työpaikkaliikunta
dc.subject.other yritykset
dc.subject.other työntekijät
dc.subject.other tukeminen
dc.subject.other vaikutukset
dc.subject.other kontrolli
dc.title Työtä, kuntoilua ja bonuksia : tutkimus työntekijöiden liikunnan tukemisesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101311727
dc.subject.ysa työpaikkaliikunta
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa yritykset
dc.subject.ysa työntekijät
dc.subject.ysa työnantajat
dc.subject.ysa tukeminen
dc.subject.ysa bonukset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikunnan yhteiskuntatieteet fi
dc.contributor.oppiaine Social Sciences of Sport en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record