"Meidän vaikeudet on hitsannu meitä yhteen semmosella tosi hyvällä tavalla" : psyykkisesti oireilevan pariskunnan selviytyminen arjessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niinimäki, Asta
dc.date.accessioned 2011-01-18T07:37:37Z
dc.date.available 2011-01-18T07:37:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1146605
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101181032 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25805
dc.description.abstract Sosiaalityön tutkimusalaan kuuluva pro gradu –tutkielmani on aineistolähtöinen tapaustutkimus, jonka tutkimustehtävänä on selvittää miten psyykkisistä hankaluuksista kärsivä aviopari merkityksellistää heidän arkielämäänsä. Psyykkisiin hankaluuksiin liitetään usein negatiivisia ja ongelmakeskeisiä mielikuvia kuten vähäosaisuutta, köyhyyttä, pärjäämättömyyttä, kouluttautumattomuutta ja osallistumattomuutta. Psyykkisistä hankaluuksista kärsivien henkilöiden luokittelu avuttomaksi ja kyvyttömäksi marginaaliryhmäksi voi johtaa siihen, että heidän arkielämäänsä sekä mahdollista avun ja tuen tarvetta määritellään viranomais- ja palveluorganisaatiolähtöisesti. Haastavissa elämäntilanteissa elävien yksilöiden arjen määrittely hallinnon ja eri järjestelmien näkökulmasta ei kuitenkaan välttämättä vastaa ihmisten subjektiivisia arkielämän kokemuksia. Niinpä olen halunnut pro gradu –tutkielmassani nostaa keskiöön tutkimusintressini kohteen eli psyykkisesti oireilevan pariskunnan arkielämän kokemukset ja kuulla miten he itse merkityksellistävät arjen kokemuksiaan. Tutkimusaineistoni muodostuu tutkimukseeni osallistuneelle avioparille yhdessä ja erikseen toteuttamastani viidestä haastattelusta. Haastattelemallani aviomiehellä oli diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö ja aviovaimolla masennus. Tutkimuksessani on tarinallinen lähestymistapa, koska aineistossani ilmenee kertomuksia ja kertomukset puolestaan ilmentävät kokemuksia. Tutkimukseeni osallistuneen avioparin kertomus näyttäytyi heidän kuormittavista elämäntilanteista ja molempien psyykkisestä oireilusta huolimatta vahvana muutos- ja selviytymiskertomuksena. Tämä tulos vahvistaa tutkimukseni lähtöoletusta, jonka mukaan hankalissa elämäntilanteissa elävillä yksilöillä on runsaasti heistä itsestään nousevia selviytymiskeinoja. Kyseisen pariskunnan selviytyminen näyttäytyi muutosprosessina, jota edistivät heidän kaikkein merkityksellisimpinä pitämät, arkea kannattelevat elementit: parisuhde, ystävyyssuhteet, pariterapia, yksilöterapia ja vertaistuki. Tämä kokonaisuus osoittaa psyykkisesti oireilevan pariskunnan merkityksellisimpien arkea kannattelevien elementtien olevan yhteydessä heidän sosiaaliseen. Tämä on tutkimukseni päätulos. Psyykkisesti oireilevien pariskuntien selviytymiskeinot nousevat heidän arkielämän merkityksenannoista ja sosiaalisesta kontekstista. Tutkimustulosteni perusteella mielenterveystyön orientaatio tulisi nousta lääketieteen sijaan käyttäytymis- ja sosiaalitieteistä.
dc.format.extent 92 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sosiaalityö
dc.subject.other masennus
dc.subject.other hyvinvointipolitiikka
dc.title "Meidän vaikeudet on hitsannu meitä yhteen semmosella tosi hyvällä tavalla" : psyykkisesti oireilevan pariskunnan selviytyminen arjessa
dc.title.alternative Psyykkisesti oireilevan pariskunnan selviytyminen arjessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201101181032
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa mielenterveyshäiriöt
dc.subject.ysa mielenterveysongelmat
dc.subject.ysa hyvinvointipolitiikka
dc.subject.ysa arkielämä
dc.subject.ysa arki
dc.subject.ysa parisuhde
dc.subject.ysa pariterapia
dc.subject.ysa hoitomenetelmät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Tapaustutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record