Julkishallinnon IT-kehityshankkeiden epäonnistuminen ja siihen johtavat syyt : tapaustutkimus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Malinen, Mikko
dc.contributor.author Pyykkö, Antti
dc.date.accessioned 2010-12-02T06:15:40Z
dc.date.available 2010-12-02T06:15:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1143930
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201012023135 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25651
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan julkishallinnon sähköistämistä edistävien IT-kehityshankkeiden epäonnistumista ja siihen johtavia tekijöitä. Hankkeiden epäonnistumisella tarkoitetaan tämän tutkielman yhteydessä niiden toteutuksessa havaittujen merkittävien ongelmien realisoitumista. Tutkielman tavoitteena on tapaustutkimuksen avulla saada selville mitä ongelmia voidaan pitää kuuden tutkimuksessa analysoidun IT-kehityshankkeen perusteella merkityksellisimpinä suurten ja kompleksisten kokonaisarkkitehtuurinomaisten hankkeiden ongelmatekijöinä ja kuinka FEAR-ohjausmalli vastaa havaittuihin haasteisiin. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että projektilähtöiseen työhön keskittyneen tieto- ja viestintäteknologia-alan yksi keskeisimmistä haasteista liittyy IT-projektien alhaiseen onnistumisprosenttiin. Jatkuvasta kehityksestä sekä osaamisen ja tiedon lisääntymisestä huolimatta hankkeiden onnistumisprosenttia ei ole kyetty nostamaan toivotulla tavalla. Tämä yhdistettynä 2000-luvulla voimakkaasti yleistyneeseen kokonaisarkkitehtuurinäkökulmaan on toiminut hyvänä kannustimena tutkia epäonnistumiseen vaikuttavia syitä hieman aikaisemmista tutkimuksista eroavaa näkökulmaa käyttäen. Kuutta hanketta käsittelevässä tapaustutkimuksessa hankkeissa havaituista ongelmista luodaan QCA-menetelmän avulla tärkeimmiksi tutkimustuloksiksi nimetyt kolme ongelmakombinaatiota. Lopuksi kaikkia ongelmahavaintoja hyödynnetään FEAR-ohjausmallin arvioinnissa tarkastelemalla sen kykyä estää kyseisten ongelmien realisoituminen. Tutkielman keskeisimmiksi tuloksiksi saatiin kaksi neljän ja yksi kolmen ongelman muodostama kombinaatio. Kombinaatioista yhden voitiin todeta edustavan hallinnollispainotteisia ongelmia, toisen havaittiin omaavan toteutuksen ongelmiin viittaavia piirteitä ja kolmannen tulkittiin sijoittuvan muita kombinaatioita lähemmäksi suunnittelua koskevia ongelmia. FEAR-ohjausmallille suoritetun arvioinnin perusteella sen todettiin ottavan suoraan kantaa 12 ongelmaan kaikkiaan 16:sta arvioinnissa käytetystä ongelmasta. Ohjausmallin kykyä estää ongelmakombinaatioiden toteutuminen voidaan täten pitää pääasiallisesti hyvänä.
dc.format.extent 264 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other FEAR-ohjausmalli
dc.subject.other QCA-menetelmä
dc.title Julkishallinnon IT-kehityshankkeiden epäonnistuminen ja siihen johtavat syyt : tapaustutkimus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201012023135
dc.subject.ysa tietotekniikka
dc.subject.ysa kehittämisprojektit
dc.subject.ysa kokonaisarkkitehtuuri
dc.subject.ysa sähköinen hallinto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record