Koulukodit esiripun takana : koulukodit ammattilehtien artikkeleissa ja tieteellisissä julkaisuissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kihlman, Sami
dc.contributor.author Rautiainen, Tomi
dc.date.accessioned 2010-11-17T15:27:43Z
dc.date.available 2010-11-17T15:27:43Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1143062
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011173104 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25607
dc.description.abstract Koulukodit ovat olleet osana suomalaista lastensuojelujärjestelmää jo 1820-luvulta lähtien, mutta pitkästä historiasta huolimatta niistä tiedetään varsin vähän ja usein ihmisten mielikuvat koulukodeista ovat syntyneet niihin liittyneen negatiivisen julkisuuden myötä. 1960-luvulla koulukoteja alettiin arvostella voimakkaasti. Koulukodit ovat kuitenkin säilyttäneet asemansa kaikkein vaikeahoitoisimpien lasten kuntouttajina, mutta kritiikki ei ole poistunut. Yhtenä koulukotien kehittymisen esteenä on pidetty koulukotitutkimusten vähäistä määrää ja tutkimustiedon puuttuessa koulukotitoiminta on ollut helppo leimata sisäpiirin puuhasteluksi, josta puuttuvat yhteiset kehityslinjat ja tutkimustietoon perustuvat tavoitteet. Koulukodeista tehdyt harvat laajemmat tutkimukset ovat kuvailleet koulukotinuorten kokemuksia ja koulukodin jälkeistä yhteiskuntaan sopeutumista, mutta yhteiskunnan suhtautumista koulukotiin instituutiona ei ole juurikaan tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä koulukodeista kirjoitetut artikkelit ja tutkimukset ovat käsitelleet ja millaisena instituutiona koulukoti on näiden julkaisujen kautta näyttäytynyt. Tutkimuksen aineistona oli seitsemän eri ammattilehden koulukotia käsitelleet artikkelit vuosilta 19602009 sekä kaikki Suomessa julkaistut koulukoteja käsitelleet tieteelliset tutkimukset. Tutkimusmenetelminä käytettiin määrällistä aineistoanalyysiä, analyyttistä diskurssianalyysiä sekä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, joista jälkimmäiseen liittynyt aineiston teemoittelu oli tutkimuksen kannalta keskeisin. Tutkimus osoitti sen, että vähäisen tutkimuksen lisäksi alan ammattilehdet ovat käsitelleet koulukoteja artikkeleissaan niukasti. Sosiaalialan lehdet ovat kirjoittaneet koulukodeista selvästi opetusalan lehtiä enemmän. Koulukotitoiminnan sisällöistä on kirjoitettu ammattilehtien artikkeleissa eniten, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana kirjoitukset ovat käsitelleet entistä enemmän koulukotinuoria ja heidän kokemuksiaan. Myös uusimpien tutkimusten keskittyminen koulukotinuoriin kertoo siitä, että koulukotikeskustelussa on siirrytty rakenteista kohti yksilöä. Tutkimus vahvisti myös sitä käsitystä, että koulukodit ovat kehittäneet toimintaansa verkkaisesti ja ilman yhtenäistä linjaa. Tuore kehittämisstrategia kertoo siitä, että koulukodit ovat kuitenkin tiedostaneet ongelman ja pyrkivät vihdoin yhtenäistämään tavoitteitaan ja perustelemaan näin asemansa suomalaisessa lastensuojelujärjestelmässä.
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lastensuojelu
dc.subject.other koulukoti
dc.title Koulukodit esiripun takana : koulukodit ammattilehtien artikkeleissa ja tieteellisissä julkaisuissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011173104
dc.subject.ysa historia
dc.subject.ysa lastensuojelu
dc.subject.ysa lapsipolitiikka
dc.subject.ysa koulukodit
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa yhteiskunta
dc.subject.ysa ammattilehdet
dc.subject.ysa lehdistökirjoittelu
dc.subject.ysa Suomi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record