Vozmožnosti ispol'zovaniâ raznyh âzykov v Laplandii : rossijskie turisty v Levi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Puljujärvi, Outi
dc.date.accessioned 2010-07-13T08:54:57Z
dc.date.available 2010-07-13T08:54:57Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134560
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201007132296 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24648
dc.description.abstract Pro gradu –työni tutkii venäläisturistien toimijuuden rakentumista monikielisessä turistisessa ympäristössä Levillä. Tavoitteena on selvittää, millainen osa venäjällä on Levin kielirepertuaarissa, millainen kielirepertuaari on haastattelemillani venäläisturisteilla ja miten he arvioivat Levin kielirepertuaaria. Lisäksi tutkin, millaisia arvoja ja funktioita venäläisturistien repertuaarit saavat Levillä. Tutkin työssäni kahta venäläisperhettä, jotka viettivät talvilomaansa Levillä. Työn pääasiallisena aineistona on perheiden kanssa tehdyt teemahaastattelut. Tutkimusta varten on kerätty myös muuta aineistoa, kuten muiden venäläisturistien täyttämät kyselylomakkeet, tutkijan havainnointi sekä tutkimuspäiväkirja, joiden pohjalta tutkimuskysymyksiä myös tarkastellaan. Työ on sosiolingvistinen, aineistolähtöinen ja laadullinen tutkimus, jossa käytetään useaa teoreettista viitekehystä ja eri metodeja. Teoreettisena ja analyyttisenä runkona on Ron Scollonin ja Suzie Wong Scollonin (2004) kehittämä neksusanalyysi, joka tarkastelee sosiaalisen toiminnan rakentumista diskurssintutkimuksen ja etnografian lähtökohdista. Työni sijoittuu monikielisyyden tutkimuksen kenttään, jossa olennaista on ymmärtää kieli joukkona resursseja. Yksilön tasolla eri kieliresursseista koostuu yksilön kielirepertuaari, jonka käyttömahdollisuudet muokkaavat, millainen toiminta on mahdollista. Työni tulokset osoittavat, että vaikka tutkittavien venäläisturistien kieliresurssit ovat englannin kielen osalta rajoittuneet ja venäjän kieliresurssin käyttömahdollisuudet ovat Levillä heikot, turistien toimijuus on kuitenkin mahdollista. Turistien resurssit eivät rajoitu ainoastaan kieleen, koska vakiintuneiden toimintatapojen tuntemus myös edesauttaa toiminnan onnistumista.
dc.format.extent 59 sivua
dc.language.iso rus
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Monikielisyys
dc.subject.other kieliresurssit
dc.subject.other repertuaarit
dc.subject.other etnografia
dc.subject.other neksusanalyysi
dc.subject.other toimijuus
dc.subject.other turismi
dc.title Vozmožnosti ispol'zovaniâ raznyh âzykov v Laplandii : rossijskie turisty v Levi
dc.title.alternative Возможности использования разных языков в Лапландии : российские туристы в Леви ru
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201007132296
dc.subject.ysa monikielisyys
dc.subject.ysa toimijuus
dc.subject.ysa matkailu
dc.subject.ysa neksusanalyysi
dc.subject.ysa venäjänkieliset
dc.subject.ysa matkailijat
dc.subject.ysa kielitaito
dc.subject.ysa etnografia
dc.subject.ysa diskurssi
dc.subject.ysa sosiolingvistiikka
dc.subject.ysa venäjän kieli
dc.subject.ysa Levi
dc.subject.ysa Lappi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine venäjän kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine Russian Language and Culture en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record