The valuable textbooks : a study on relationship values and attitudes in an EFL-textbook series

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Keisala, Annaliisa
dc.date.accessioned 2010-06-22T11:47:47Z
dc.date.available 2010-06-22T11:47:47Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1131919
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006222135 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24476
dc.description.abstract Yksi yleissivistävän koulun tavoitteista on opettaa oppijoille arvoja ja asenteita. Nämä arvot ja asenteet näkyvät muun muassa opetussuunnitelmassa ja sitä myöten myös opetuskäytänteissä ja oppikirjoissa. Oppikirjatekstien välittämät arvot ja asenteet eivät ole kuitenkaan peräisin yksinomaan opetussuunnitelmassa lausutuista tavoitteista, vaan myös oppikirjantekijöiden maailmankuvat vaikuttavat niihin – joko tietoisesti tai tiedostamatta – teksteihin valittujen näkökulmien ja kielenkäytön kautta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin millä tavoin lukion englannin oppikirjatekstit käsittelevät ja kuvaavat eri parisuhdemuotoja ja mitkä parisuhdearvot ja -asenteet vaikuttavat tekstien taustalla. Tutkimuksessa analysoitiin neljää Suomen lukiossa laajalti käytetyn In Touch-oppikirjasarjan tekstiä, jotka käsittelivät ihmissuhteita. Tutkimuksessa nojattiin kriittisen diskurssianalyysin käsitykseen kielenkäytön tehtävistä ja vaikutuksista, ja metodina käytettiin kriittisen diskurssianalyysin keinoja ideologisten implikaatioiden, ja siten myös arvojen ja asenteiden, osoittamiseen diskursseissa. Tutkimus osoitti, että oppikirjateksteissä esiteltiin parisuhdemuodoista avioliitto (sekä rakkausavioliitto että järjestetty), avoliitto sekä seurustelu. Tutkimuksen mukaan tärkein parisuhteisiin liittyvä arvo oli valinnanvapaus, joka liittyi muun muassa parisuhdemuodon valintaan sekä eroamiseen. Muita arvoja olivat pysyvyys ja sitoutuminen, käytännöllisyys sekä yhteensopivuus. Asenne rakkausavioliittoa kohtaan näyttäytyi pääosin kielteisenä: avioliitto kuvattiin vanhanaikaisena ja idealistisena instituutiona, koska se perustuu vain harvoin toteutuvaan sitoutumiseen. Järjestetty avioliitto puolestaan kuvattiin käytännöllisenä ja menestyksellisenä parisuhteenmuotona, ja asenne sitä kohtaan oli positiivinen. Asenne avoliittoa kohtaan osoittautui positiiviseksi: avoliitto kuvattiin nykyaikaisena ja yksilönvapauteen perustuvana parisuhteenmuotona, joskin uusperheen tapauksessa ongelmatkin olivat mahdollisia. Asenne eroon oli myös pääosin positiivinen, sillä sen katsottiin toteuttavan jo mainittua valinnan vapautta. Parisuhteen ongelmallisiin tilanteisiin ei teksteissä annettu eron lisäksi muita vaihtoehtoja.
dc.format.extent 91 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Critical discourse analysis
dc.subject.other textbooks
dc.subject.other values
dc.subject.other attitudes
dc.subject.other relationship
dc.title The valuable textbooks : a study on relationship values and attitudes in an EFL-textbook series
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006222135
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa lukio
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa asenteet
dc.subject.ysa parisuhde
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.subject.method Diskurssianalyysi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record