Opettajan ja oppilaiden näkemyksiä sukupuolen merkityksestä luokan vuorovaikutuksessa ja opettajan käytänteissä : tapaustutkimus 5. luokalla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Korpela, Jani-Matti
dc.contributor.author Pihlaja, Olli-Pekka
dc.date.accessioned 2010-05-21T13:37:39Z
dc.date.available 2010-05-21T13:37:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1145314
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005211899 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23631
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Korpela, J.-M. & Pihlaja, O.-P. 2010. Opettajan ja oppilaiden näkemyksiä sukupuolen merkityksestä luokan vuorovaikutuksessa ja opettajan käytänteissä - Tapaustutkimus 5. luokalla. Jyväskylän yliopisto. Pro gradu -tutkielma, 90 s. Tämän tapaustutkimuksen kohteena olivat 5. luokan opettajan ja oppilaiden näkemykset sukupuolten välisistä eroista ja niiden syistä sekä siitä, kuinka merkittävänä opettaja ja oppilaat näkevät sukupuolen huomioimisen koulussa. Lisäksi tarkasteltiin, miten tapausluokan tytöt ja pojat rakentavat sukupuoli-identiteettiään keskinäisessä vuorovaikutuksessaan. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin opettajan teemahaastattelua, tyttöjen ja poikien ryhmähaastattelua, osallistuvaa havainnointia sekä oppilaiden kirjoitelmia. Aineisto teemoiteltiin ja analysoitiin teoriaohjaavasti. Analyysivaiheessa esiinnousseita tuloksia tarkasteltiin suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin. Sekä opettaja että oppilaat olivat tunnistaneet oppilaiden vuorovaikutuksessa sukupuoleen liittyviä eroja. Tutkimusluokan opettaja ei pitänyt oleellisena oppilaiden sukupuolen huomioimista, vaan korosti yksilöllisyyden huomioimisen merkitystä. Oppilaat korostivat sukupuolieroja ja niiden merkitystä käyttäytymisessä niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Oppilaat kokivat hyväksi sukupuolen huomioimisen joko erityisellä tai tasapuolisella tavalla koulun käytänteissä. Luokan oppilaiden keskuudessa havaittiin melko runsaasti sukupuoli-identiteetin vahvistamiseen pyrkivää rajatyöskentelyä eli oman sukupuolen korostamista ja erottamista toisesta sukupuolesta. Tulosten kautta huomasimme saaneemme kosketuksen useaan oppilaiden sukupuoleen liittyvään ilmiöön – opettajan näkemykset sukupuolierojen huomioimisesta koulussa, oppilaiden näkemykset tyttöjen ja poikien sukupuolierojen ilmenemisestä ja huomioimisesta koulussa, oppilaiden näkemykset oppilaan sukupuolen vaikutuksesta opettajien toimintaan, havainnot oppilaiden sukupuolten välisestä rajatyöskentelystä. Monimenetelmäisesti kerätty aineisto viritti huomaamaan, että opettajan työssä ja yleisemmin kasvatuksessa sukupuoleen liittyvät erot ja oletetut eroavuudet ovat väistämättä läsnä ja vaikuttavat käytänteisiin. Oppilaat tunnistavat ja tulkitsevat herkästi sekä tyttöjen ja poikien toiminnan eroja että opettajan ja koulun käytänteissä piileviä sukupuolispesifejä toimintamalleja. Työmme kohteena olleet ilmiöt ovat tärkeitä koulutyön kannalta, ja niiden syventävä tarkastelu johonkin teemoista rajautuen olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. Avainsanat: sukupuoli, sukupuolierot, sukupuoli-identiteetti, rajatyöskentely
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other sukupuoli
dc.subject.other sukupuolierot
dc.subject.other sukupuoli-identiteetti
dc.subject.other rajatyöskentely
dc.title Opettajan ja oppilaiden näkemyksiä sukupuolen merkityksestä luokan vuorovaikutuksessa ja opettajan käytänteissä : tapaustutkimus 5. luokalla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005211899
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa sukupuoli
dc.subject.ysa sukupuolierot
dc.subject.ysa sukupuoli-identiteetti
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record