Kustannuslaskenta ja -vaikuttavuus aikuissosiaalityön aktivointipalveluissa eräässä suomalaisessa kunnassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ulfves, Anne-Mari
dc.date.accessioned 2010-02-28T16:58:38Z
dc.date.available 2010-02-28T16:58:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1124157
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002281294 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23000
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin aikuissosiaalityössä käytettyjen työllistämis- ja aktivointitoimenpiteiden kustannuksia ja vaikutuksia. Tutkimus toteutettiin kuvailevana case-tutkimuksena, jossa oli häivähdys myös eksploratiivisuutta. Työn tarkoituksena oli kuvata ja vertailla keskenään erilaisia aikuissosiaalityön asiakaspolkuja ja niissä tehtyjä toimenpiteitä. Empiirinen aineisto työllistämis- ja aktivointitoimenpiteiden kustannuksista ja vaikutuksista hankittiin pääosin haastattelemalla kohdekunnassa sosiaalitoimen johtajia ja työntekijöitä. Lisäksi osa kustannuksista selvitettiin erilaisista kirjallisista tai sähköisistä lähteistä. Kustannuksia ja vaikutuksia tarkasteltiin sekä yleisellä tasolla että asiakaspoluittain. Vaikutusten mittaajana käytettiin ns. elämänlaatumittaria ja saatuja tuloksia tarkasteltiin yhdessä kustannusten kanssa kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta SKV-indeksin avulla. Kustannusten ja vaikutusten arvioinnilla selvitettiin, mitä aktivointitoiminta maksaa kunnalle ja edistävätkö työllistämis- ja aktivointitoimenpiteet työllistymistä. Lisäksi kustannusvaikuttavuuden osalta arvioitiin, millaisia erityispiirteitä aikuissosiaalityö asettaa kustannusten ja vaikutusten mittaamiselle. Tutkimustulokset osoittivat, että sekä yleisellä tasolla että asiakaspolkujen osalta aikuissosiaalityön palveluja käyttävät asiakkaat tulivat sekä kunnalle että valtiolle halvemmiksi kuin passiivisesti työmarkkinatukea saavat asiakkaat. Kunnan kannattaa siis panostaa aktivointiin eikä ainoastaan tyytyä rahoittamaan puolta passiivisesti maksetusta työmarkkinatuesta. Ensisijaiset työllistymistä edistävät palvelut olivat kalliimpia ratkaisuja kuntataloudelle kuin pikemmin niitä tukevaksi tarkoitettu kuntouttava työtoiminta. Lisäksi havaittiin, että kuntouttava työtoiminta on kuntatalouden kannalta halvempaa tai lähes samanhintaista kuin karenssien rahoittaminen. Asiakaspolkujen osalta havaittiin, että työmarkkina- ja toimeentulotukimenot olivat suurimmat kuluerät työttömyyden hoidossa. Kustannusten osalta voidaan kuitenkin todeta, etteivät ne käyttäydy sosiaalityössä välttämättä oletusten mukaisesti. Työttömän taloudellisen tilanteen tarkastelu osoitti, että aktivointiaikana työttömän taloudellinen tilanne paranee ja rahaa voidaan käyttää ainakin yhtenä motivointikeinona työllistymisen edistämisessä. Saatujen tulosten pohjalta voidaan todeta, että tutkituilla työllistämistoimenpiteillä saavutetaan harvoin työllistymistavoitetta. Vaikuttavuus esimerkkiasiakaspolkujen osalta ei ollut kovinkaan hyvä. Tulosten perusteella aktivointi ei välttämättä auta kaikkia, joten aktivointi kannattaa suunnata niille, joiden työllistymispotentiaali on suurin tai joiden sosiaalisia riskejä tukitoiminnalla voidaan parhaiten pienentää.
dc.format.extent 159 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Aikuissosiaalityö
dc.subject.other kustannuslaskenta
dc.subject.other kustannusvaikuttavuus
dc.subject.other suoritusmittaus
dc.subject.other työllistäminen
dc.title Kustannuslaskenta ja -vaikuttavuus aikuissosiaalityön aktivointipalveluissa eräässä suomalaisessa kunnassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002281294
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa kustannuslaskenta
dc.subject.ysa aktivointi
dc.subject.ysa työllistäminen
dc.subject.ysa kuntouttava työtoiminta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine laskentatoimi fi
dc.contributor.oppiaine Accounting en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record