Ammatillisen peruskoulutuksen äidinkielen oppikirjat : sisältöjen ja ammattialan integroinnin tarkastelua

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leppänen, Heli
dc.date.accessioned 2010-02-26T09:09:15Z
dc.date.available 2010-02-26T09:09:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1124120
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002261286 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22994
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaisia oppisisältöjä ammatillisen perusasteen äidinkielen oppikirjoissa on ja miten niissä yhdistetään äidinkieltä ammattiopintoihin. Lisäksi tarkas-telin, miten kirjoissa olevat sisällöt vastaavat opetussuunnitelman perusteissa olevia keskeisiä sisältöalueita ja oppimistavoitteita. Tutkimukseni pääaineistona oli kolme oppikirjaa. Tekemällä taitavaksi on yleisesti ammattioppilaitoksille tarkoitettu oppikirja. Tehtävänä äidinkieli on tehty erityisesti tekniikan ja liikenteen aloja opiskelevia ajatellen. Tekniikan ja palvelualojen äidinkieli on suunnattu tekniikan ja palvelualojen opiskelijoille. Oppikirjojen lisäksi tarkastelin opetussuunnitelman perusteita. Analyysin metodina käytin sisällönanalyysiä, joka soveltui hyvin kir-jallisen aineiston luokitteluun ja uudelleen järjestämiseen. Tutkimukseni osoitti, että oppikirjoissa ammatillisen äidinkielen sisällöt ovat hyvin monipuoliset. Kirjoissa opetetaan lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen taitoja sekä kielen ja kulttuurin tuntemista ja medialukutaitoa. Oppimaan oppiminen, tiedonhankinta ja opinnäytetyön tekeminen ovat myös tärkeitä osa-alueita. Oppikirjat vastasivat hyvin opetussuunnitelman perusteissa mainittuja oppisisältöjä ja -tavoitteita muutamia puutteita lukuun ottamatta. Tärkeimmiksi sisällöiksi nousivat viestintä- ja vuorovaikutustaitojen, kuten asiakaspalvelun ja ryhmäviestinnän, harjaannuttaminen sekä työelämän tekstitaitojen oppiminen (esim. asiakirjojen kirjoittaminen). Sisältöjen osalta heikkoutena kirjoissa oli muun muassa lähdekriittisyyden opettamisen vähäisyys. Äidinkielen ja ammattialojen integroinnin tarkastelu osoitti, että kirjoissa on suuria eroja. Yksi kirjoista käytti järjestelmällisesti ammattiin liittyvää materiaalia niin teksteissä ja kuvissa kuin tehtävissäkin. Yhdessä kirjassa ammattialan huomioiminen oli melko vähäistä kaikilla tarkastelemillani osa-alueilla. Kolmas kirja yhdisti äidinkieltä ammattialaan vaihtelevasti eri sisältöjen kohdalla. Vahvimmin ammatillisuus näkyi kaikissa kirjoissa asiakirjojen tarkastelussa ja työnhakuun liittyvissä tehtävissä. Perinteiset äidinkielen oppiaineeseen liittyvät sisällöt, kuten luetun ymmärtäminen, jäivät usein ilman ammattikontekstia. Kielenhuollon esimerkeissä oli kuitenkin käytetty ammattisanastoa kaikissa kirjoissa.
dc.format.extent 75 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ammatillinen koulutus
dc.subject.other äidinkieli
dc.subject.other opetus
dc.subject.other oppikirjat
dc.subject.other integrointi
dc.title Ammatillisen peruskoulutuksen äidinkielen oppikirjat : sisältöjen ja ammattialan integroinnin tarkastelua
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002261286
dc.subject.ysa ammatillinen koulutus
dc.subject.ysa äidinkieli
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa yhdistäminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record