Fyysinen aktiivisuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät 3-8-vuotiailla lapsilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pirnes, Katariina
dc.date.accessioned 2010-02-22T08:21:21Z
dc.date.available 2010-02-22T08:21:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1123701
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002221269 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22977
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin 3–8-vuotiaiden suomalaislasten fyysistä aktiivisuutta ja sitä, millaiset tekijät ovat yhteydessä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Kriteerinä riittävälle fyysiselle aktiivisuudelle käytettiin varhaiskasvatuksen liikuntasuositusta ja fyysisen aktiivisuuden suositusta 7–18-vuotiaille. Minimisuositus on 2h päivässä hengästyttävää liikkumista. Yli kahden tunnin mittaisia istumisjaksoja tai ruutuaikaa tulee välttää. Tutkimus perustui sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän organisoimaan Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittämishankkeeseen (LATE), vuosina 2007-08 10:n terveyskeskuksen lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon yksiköstä kerättyyn aineistoon. Otokseen oli poimittu kultakin yliopistosairaalan vastuualueelta yksi kaupunki ja yksi pienempi paikkakunta. Analyysissa olivat 3- ja 5-vuotiaat sekä 1. luokan oppilaat, 661 lasta. Fyysisen aktiivisuuden määrää kuvaaviin kysymyksiin vastasivat lasten vanhemmat. Tutkimuksessa analysoitiin lasten fyysistä aktiivisuutta kuvaava osio. Selitettävinä muuttujina olivat lasten arkipäivän ja viikonlopun fyysinen aktiivisuus ja selittävinä muuttujina lapsen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja biologisen elinympäristön muuttujia. Aineiston kuvailussa käytettiin keskiarvoa, keskihajontaa sekä t-testiä. Fyysistä aktiivisuutta selittäviä tekijöitä haettiin logistisen regressioanalyysin avulla. Tutkimus osoitti, että riittävästi terveytensä kannalta fyysisesti aktiivisia on 91% 3–8-vuotiaista lapsista. Sukupuolella ei ollut merkitsevää yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen. Ikäryhmien kesken oli merkitseviä eroja fyysisen aktiivisuuden määrissä. Lapset olivat fyysisesti aktiivisempia kaikissa ikäryhmissä viikonloppuisin kuin arkisin, mutta 66–70% lapsista viettää päivittäin ruudun ääressä 2 tuntia tai enemmän. Sosiaalisen ympäristön tekijöistä äidin fyysinen aktiivisuus ja lapsen harrastukset lisäsivät ja isän peruskoulutuksen alhainen taso vähensi lapsen fyysistä aktiivisuutta arkisin. Fyysisen ympäristön tekijöistä 10 tunnin yöuni vähensi lapsen fyysistä aktiivisuutta viikonloppuna. Biologisen ympäristön tekijöistä viiden vuoden ikä vähensi fyysistä aktiivisuutta viikonloppuna. Psykologisen ympäristön tekijöistä ei löytynyt yhtään lasten fyysistä aktiivisuutta selittävää tekijää. Suuri osa 3–8-vuotiaista suomalaislapsista on riittävästi fyysisesti aktiivisia, mutta toisaalta reilusti yli puolet lapsista käyttää liikaa ruutuaikaa. Lasten fyysistä aktiivisuutta on vaikea selittää yksittäisillä muuttujilla, mutta sosiaaliseen ympäristöön yhteydessä olevia muuttujia näyttää olevan eniten. Sosiaaliseen ympäristön ja perheen yhteisen vapaa-ajan kehittäminen saattaisi tukea positiivisesti lasten fyysistä aktiivisuutta.
dc.format.extent 55 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Fyysinen aktiivisuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät 3-8-vuotiailla lapsilla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002221269
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa ajankäyttö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record