Päiväkodin leikkikulttuurin luomat olosuhteet esikouluikäisten lasten vapaalle leikille

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Anttonen, Anne-Mari
dc.contributor.author Ukkonen, Jenni
dc.date.accessioned 2010-02-17T12:19:27Z
dc.date.available 2010-02-17T12:19:27Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1123460
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002171258 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22969
dc.description.abstract Tässä laadullisessa tutkimuksessa selvitettiin päiväkodin leikkikulttuurin luomia olosuhteita esikouluikäisten lasten vapaalle leikille. Tutkimuksessa leikkikulttuurin nähtiin koostuvan sekä fyysisestä että sosiokulttuurisesta ympäristöstä. Fyysistä ympäristöä edustivat konkreettiset fyysiset tilat, materiaalit sekä tilajärjestys. Sosiokulttuurinen ympäristö puolestaan muodostui yhteisössä vallitsevista arvoista, asenteista, käytännöistä, säännöistä ja toimintatavoista. Pääpaino tutkimuksessa oli sosiokulttuurisen ympäristön tarkastelussa. Tutkimukseen osallistui yhden päiväkodin esikouluryhmästä 14 lasta sekä kolme varhaiskasvattajaa. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin lasten yksilöhaastattelua sekä varhaiskasvattajien kirjoitelmia ja avoimia kyselylomakkeita. Epävirallisena lisäaineistona tutkimuksessa toimivat tutkijoiden opintoihinsa kuuluneen harjoittelun aikana järjestämien varhaiskasvattajille suunnattujen keskustelupiirien ryhmätöiden kirjalliset tuotokset. Tutkimuksessa fyysisen ympäristön olosuhteet muodostuivat hyvästä leikkiympäristöstä ja leikkiympäristön muutostoiveista. Sosiokulttuurisen ympäristön olosuhteet oli laajempi kokonaisuus sisältäen teemat hyvän leikkiympäristön, leikkiympäristön muutostoiveita, toimintamahdollisuudet leikkikulttuurissa sekä varhaiskasvattajien kiinnostuksen ja ymmärryksen lasten leikkiä kohtaan. Hyvän fyysisen leikkiympäristön syntymiseen vaikuttavat leikkipaikan koko, lelut ja leikkivälineet. Myös leikkipaikan viihtyisyys ja esteettisyys sekä turvallisuus ja rauhallisuus ovat merkityksellisiä. Hyvän sosiokulttuurisen leikkiympäristön kannalta tulee ottaa huomioon leikkipaikan herättämät tuntemukset ja niille annetut merkitykset sekä leikkipaikan tarjoamat mahdollisuudet. Olennaisia asioita ovat myös leikkiaika, leikkikaverit ja leikkijän omat henkilökohtaiset ominaisuudet. Leikkiympäristön fyysiset muutostoiveet koskivat ympäristön viihtyisyyttä, leikkivälineitä, leikkipaikkoja ja tilajärjestyksiä. Sosiokulttuurisena leikkiympäristön muutostoiveena varhaiskasvattajilla oli saada lisää aikaa leikkipaikkojen suunnitteluun. Niin lapset kuin varhaiskasvattajat toivovat lapsilla olevan enemmän mahdollisuuksia osallistua leikkiympäristön suunnitteluun ja toteutukseenkin. Varhaiskasvattajien toimintamahdollisuudet näyttäytyivät varsin hyvinä. Lasten vaikutusmahdollisuudet puolestaan ilmenivät lähinnä varhaiskasvattajien kautta vaikuttamisena. Varhaiskasvattajien kiinnostus ja ymmärrys lasten leikkiä kohtaan koettiin lasten ja varhaiskasvattajien välillä hieman eri tavoin. Suurin osa lapsista koki, etteivät varhaiskasvattajat ole kiinnostuneita eivätkä aina ymmärrä heidän leikkejään. Tutkimuksessa todettiin lasten vaikutusmahdollisuuksien tärkeys itseään ja ympäristöään koskevissa asioissa. Lasten huomioinnin ja osallistumisen tulisi olla osa leikkikulttuuria.
dc.format.extent 102 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other leikki
dc.subject.other leikkikulttuuri
dc.subject.other varhaiskasvatus
dc.title Päiväkodin leikkikulttuurin luomat olosuhteet esikouluikäisten lasten vapaalle leikille
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002171258
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa leikit
dc.subject.ysa kulttuurit
dc.subject.ysa varhaiskasvatus
dc.subject.ysa leikkipaikat
dc.subject.ysa leikkikalut
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine varhaiskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Early Childhood Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record