"Kotiteollisuus ansiotyönä ja kulttuuritehtävänä" : käsitehistoriallinen tutkielma kotiteollisuudesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kraatari, Eliza
dc.date.accessioned 2010-02-04T12:27:36Z
dc.date.available 2010-02-04T12:27:36Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1119167
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002041185 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22897
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmassani perehdyn kotiteollisuuden historiaan käsitehistoriallisesta lähtökohdasta, joka perustuu Reinhart Koselleckin historiateoreettisiin kirjoituksiin. Analysoimalla käsitettä aate- ja mentaliteettihistoriallisia konteksteja vasten avaan kotiteollisuuden historiaa. Käsitteen aikasidosteisuutta pohtiessani hyödynnän Koselleckin kokemustilan, odotushorisontin ja temporaalisuuden käsitteitä. Tutkielman aineistona käytän komiteanmietintöjä, joissa on annettu määritelmiä kotiteollisuudesta sekä pohdittu kotiteollisuuden merkitystä yhteiskunnassa. Komiteanmietinnöistä nousevaa tietoa suhteutan Kotiteollisuus-lehdessä 1940–70-luvuilla julkaistuihin kirjoituksiin, joissa toistuu käsitteen historiallinen ja temaattinen kerrosteisuus. Joskin kotiteollisuuden käsitteeseen liittyy erityisesti maaseudun perinteisyys, tuon tutkielmassa esiin käsitteen monipuolisen linkittymisen talous-, sosiaali- ja kulttuuripolitiikkoihin. Erityisesti 1800–1900-lukujen vaihteen kansallisromanttisen virtauksen myötä kotiteollisuuden kulttuuripoliittinen merkitys voimistui, vaikka toimintaa perusteltiin sen tarjoaman toimeentulon ja kansalaista kasvattavien vaikutusten kautta. Yhtäältä taloudellisen edistyksellisyyden ja toisaalta kansallisromanttisten painotusten vuoksi tulkitsen kotiteollisuuden sijoittuvan liberalististen ja kansaa ihannoivien, fennomaanisten aatteiden välille. Tutkimukseni mukaan kotiteollisuus etabloitui edistyssuuntautuneena käsitteenä 1800-luvun mittaan vapautuvan elinkeinolainsäädännön myötä, mutta siihen sisältyi myös menneisyyttä ihannoiva perspektiivi. Keskeisen kokemustilan ja semanttisen ennakkoehdon kotiteollisuuden käsitteseen ovat tuottaneet pula- ja katovuodet, jolloin kotiteollisuutta on käytetty hätäaputyönä. Kotiteollisuuden käsitteessä ei olekaan kyse ainoastaan muotoilun prosessista, sillä käsitettä on käytetty ajassa suunnistamisen välineenä. Nostalgia ja menneisyyden tuottaminen nykyisyyteen toistuivat erityisesti sodanjälkeisinä vuosina, jolloin esimerkiksi kotiteollisuustyylissä korostettiin menneisyyden rahvaan koruttomuutta aitona kulttuurina. Tutkielmassa korostuu, että kotiteollisuuden käsitteessä tiivistyvät käsiteollisen valmistamisen lisäksi myös siihen kuuluvat tyyli, aate ja käytännöt.
dc.format.extent 100 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kotiteollisuus
dc.subject.other käsi- ja taideteollisuus
dc.subject.other muotoilu
dc.subject.other käsitehistoria
dc.subject.other liberalismi
dc.title "Kotiteollisuus ansiotyönä ja kulttuuritehtävänä" : käsitehistoriallinen tutkielma kotiteollisuudesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002041185
dc.subject.ysa kotiteollisuus
dc.subject.ysa käsiteollisuus
dc.subject.ysa taideteollisuus
dc.subject.ysa muotoilu
dc.subject.ysa käsitehistoria
dc.subject.ysa liberalismi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.contributor.oppiaine kulttuuripolitiikka fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record