Multiculturalism in Canada and the USA : Different representations in two newspapers

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tirkkonen, Henrika
dc.date.accessioned 2009-05-25T09:16:34Z
dc.date.available 2009-05-25T09:16:34Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20105
dc.description.abstract  Monikulttuurisuudesta puhutaan paljon nykyajan globalisoituvassa maailmassa. Ihmiset eivät enää asu ja elä omassa maassaan koko ikäänsä ja lisäksi maahanmuutto eri maiden välillä on hyvin yleistä. Maailma on pienentynyt ja sen seurauksena eri kulttuureista tulevat ihmiset joutuvat tulemaan toimeen keskenään asuessaan uudessa maassa. Kanada ja Yhdysvallat ovat hyvin monikulttuurisia valtioita, mutta niiden lähestymistavat eri kulttuureista koostuvaan kansaan ovat hieman erilaiset. Yhdysvalloissa suositaan maahanmuuttajien sulautumista valtaväestöön, kun taas Kanada on yrittänyt pitää yllä monikulttuurista mosaiikkiyhteiskuntaa . Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, kuinka näitä kahta lähestymistapaa representoidaan maiden kahdessa suuressa päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä. Lisäksi vertailin eroja maiden välillä. Tutkimustulokseni osoittivat, että vaikka Kanadan monikulttuurisuusajatus on yhä vahva, se on enemmänkin ideaali kuin todellisuutta. Nykypäivän Kanadassa kulttuurit sulautuvat yhteen kuten Amerikassa, eikä eroja juurikaan ole nähtävissä. Ainoa poikkeus on Kanadan englannin - ja ranskankielisten väliset kieliriidat, jotka jatkuvat yhä. Tästä tutkimuksesta on hyötyä monikulttuurisuuteen suhtautumista mietittäessä ja erilaisia lähestymistapoja katsoessa. Lisätutkimuksia tarvittaisiin kuitenkin, jotta tutkimustuloksista voitaisiin tehdä laajempia johtopäätöksiä.   en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Critical Discourse Analysis en
dc.subject.other representation en
dc.subject.other multiculturalism en
dc.title Multiculturalism in Canada and the USA : Different representations in two newspapers
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905251622
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record