The N-bomb : A study of attitudes towards English and Finnish terms that refer to black people

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäkinen, Tommi
dc.date.accessioned 2009-05-07T11:02:19Z
dc.date.available 2009-05-07T11:02:19Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20037
dc.description.abstract  Sanoilla on kahdenlaista merkitystä: konnotatiivinen ja konseptuaalinen. Tässä tutkimuksessa keskitytään ensimmäiseen. Konnotatiivinen merkitys tarkoittaa niitä asioita, jotka assosioidaan sanoihin. Esimerkiksi, henkilö saattaa assosioida kipua sanaan piikki . Konnotaatiot ovat pragmaattisia. Ne tulevat esiin sanan merkityksen sanakirjatietämyksen lisäksi myös kokemuksista, uskomuksista sekä ennakkoluuloista kontekstia kohtaan, missä termi yleensä ilmenee. Joskus väärinymmärrykset johtavat siihen, että sanaa käytetään väärin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia konnotaatioita ihmiset liittävät tummaihoisiin ihmisiin viittaaviin sanoihin. Tätä varten on valittu 10 sanaa, joista 5 on englanninkielisiä ja 5 suomenkielisiä. Tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka loukkaavina ihmiset pitävät kutakin termiä. Näiden tulosten perusteella on haluttu nähdä, mikäli näiden kahden kielen sanoilla on asenteellisia eroja. Lisäksi on haluttu selvittää, missä koehenkilöt ovat kohdanneet kyseiset termit. Koehenkilöt ovat lukion abiturientteja. He ovat täysi-ikäisiä ja kaikki puhuvat suomea äidinkielenään. Englanti on heille vieras kieli. Testiin osallistui kaikkiaan 33 opiskelijaa, joista 5 oli miehiä ja 26 naista. 2 henkilöä ei ilmoittanut sukupuoltaan. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli kaksi kohtaa. Ensimmäisessä kohdassa koehenkilöiden tuli arvioida sanojen loukkaavuutta ja toisessa valita konteksti, missä on kyseiset sanat kuullut. Tämä aineiston keräysmetodi valittiin sen vuoksi, että saataisiin mahdollisimman luotettavaa tietoa varmistamalla henkilöiden anonymiteetti. Saatuja tuloksia verrattiin sanakirjojen tarjoamiin määritelmiin sanoista. Kerätyn aineiston perusteella suurin osa koehenkilöistä oli tietoisia sanojen merkityksistä ja konnotaatioista. Suomen ja englannin kielen välillä ei ollut merkittäviä eroja. Merkittävät erot olivat konteksteissa. Vastaajien mukaan englanninkielisiä termejä kuuli enemmän eri medioissa, kuten televisiossa, musiikissa ja konsolipeleissä, kuin suomenkielisiä. Jälkimmäiset olivat yleisempiä julkisilla paikoilla ja ystävien tai perheenjäsenten käyttämänä. Pienen otannan vuoksi tuloksia ei voi yleistää. Tosin tämä tutkimus tarjoaa kehyksen, mikä auttaa tulevia tutkimuksia tutkimaan konnotaatiota eri sanojen kohdalla.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other attitudes en
dc.subject.other racist en
dc.subject.other connotations en
dc.title The N-bomb : A study of attitudes towards English and Finnish terms that refer to black people
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905071549
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record