Testaustyön mittaaminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koivisto, Anna-Maria
dc.date.accessioned 2009-03-18T07:26:37Z
dc.date.available 2009-03-18T07:26:37Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19665
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan mittaamisen ongelmallisuutta yleisesti ja erityisesti testausprosessin suorituksessa. Päätavoitteena on löytää käyttökelpoiset mittarit testaustyön mittaamiseen useiden kirjallisuudessa esitettyjen vaihtoehtojen joukosta. Käytettävien mittareiden valinta on tärkeä prosessi, koska mittareiden tehokkuus on merkityksellinen, ei niiden määrä. Huonot mittarit lisäävät kustannuksia projektiin. Hyvät mittarit ovat hyödyllisiä ohjelmistojen kehityksessä ja projektin hallinnassa, mutta ne eivät kuitenkaan automaattisesti johda testauksen ja laadun parantamiseen. Testauksen mittaaminen on vaikeaa, koska ohjelmat ovat monimutkaisia ja subjektiivisten ominaisuuksien mittaaminen ei ole helppoa. Testauksen osuus projektin työmäärästä on nykyään niin merkittävä, että sitä ja sen mittaamista ei voi jättää huomiotta. Mittaamalla oikeita asioita testausprosessin suorituksessa saadaan testausta ja sen myötä myös muuta systeemityötä tehostettua. Tutkimuksessa löydetään testausprosessin hyödyllisiksi mittareiksi testauksen tehokkuuden osalta Kaikki löytyneet viat vakavuuden mukaan luokiteltuna, testauksen edistymisen osalta S-käyrä ja testauksen laajuuden osalta Sopimuspohjainen kattavuus eli suhde suoritettujen ja suunniteltujen testien välillä. Henkilöresurssien hyvyyden mittaamiseen ei sen sijaan löydy suoraa mittaria, vaan resurssien hyvyyttä mitattaessa on mitattava monia eri asioita yhdessä.      en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other testaustyö en
dc.subject.other testaus en
dc.subject.other mitat en
dc.subject.other mittarit en
dc.subject.other mittaaminen en
dc.title Testaustyön mittaaminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200903171141
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record