A Sociolinguistic Analysis of Educating Rita

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Fetula, Heidi
dc.date.accessioned 2009-01-14T11:10:07Z
dc.date.available 2009-01-14T11:10:07Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19383
dc.description.abstract  Englanninkielisissä maissa, kuten muuallakin maailmassa, yhteiskuntaluokkaerot tulevat esiin puheessa. Englantilaiset ovat erityisen herkkiä tällaisille eroille. Tässä tutkielmassa selvitetään, kuinka luokkaerot ovat havaittavissa Willy Russellin Educating Rita näytelmän dialogin sanastossa, ja hypoteesina on, että myös näytelmän tekstissä luokkaerot ovat selvästi havaittavissa pelkästään sanaston ja rekisterin perusteella. Sosiolingvistiikan alalla on vahvistettu, että yksittäisenkin sanan tai sen ääntämyksellä voi päätellä mihin luokkaan puhuja kuuluu. On myös löydetty sanoja, jotka ovat ainoastaan tietyn luokan käytössä. On myös havaittavissa, että viime vuosikymmenten aikana luokkajaon perusteet Englannissa ovat muuttuneet, eikä ammatilla ole enää yhtä suurta merkitystä kuin sillä perinteisesti on ollut. Puhe vaikuttaa siis entistä enemmän puhujan yhteiskuntaluokan määrittämisessä. Tätä tutkielmaa varten keräsin näytelmästä sanapareja, joiden toinen sana on yleiskielinen ja toinen puhekielinen. Poimin myös joitain esimerkkejä hahmojen käyttämästä kielestä yleensä, ja tilanteita, joissa ilmenee kommunikaatiovaikeuksia johtuen murteiden erilaisuudesta. Tuloksena oli, että vaikka tarinan edetessä lainauksia hahmolta toiselle tapahtuukin, keskiluokkainen henkilö käytti kuitenkin selvästi enemmän yleiskielisiä muotoja. Aineiston verrattainen suppeus oli toisaalta ongelma, koska tietyt sanat esiintyivät näytelmässä niin harvoin, että niistä oli vaikea tehdä johtopäätöksiä, tai sattuman takia tulokset olivat epäloogisia. Toisaalta suppealla aineistolla oli hyvä aloittaa, ja selvittää metodin toimivuus mahdollisia myöhempiä tutkimuksia varten.       en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other plays en
dc.subject.other Willy Russell en
dc.subject.other social class en
dc.subject.other sociolinguistics en
dc.title A Sociolinguistic Analysis of Educating Rita
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200812226016
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record