Alcohol drinking behavior and its developmental antecedents

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pitkänen, Tuuli
dc.date.accessioned 2008-01-09T12:57:14Z
dc.date.available 2008-01-09T12:57:14Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 951-39-2661-3
dc.identifier.issn 0075-4625
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:999810
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2661-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13365
dc.description.abstract Juomiskäyttäytymisen pitkän aikavälin muotoutumisesta tiedetään varsin vähän, sillä tutkimuksia samojen ihmisten käyttäytymisestä lapsuudesta aikuisuuteen on maailmassa vain muutama. Pitkänen osoitti tutkimuksessaan, että varhainen päihteiden käyttö, heikko itsehallinta ja kouluiän ongelmat ennakoivat alkoholin ongelmakäyttöä.Perhetaustaan liittyvät ongelmat, erityisesti vaikeudet vanhemmuudessa sekä vanhempien alkoholinkäyttö ja äidin tupakoiminen lisäsivät riskiä sekä varhaiseen alkoholinkäytön aloittamiseen että aikuisiän ongelmajuomiseen. Heikko itsehallinta ja koulusopeutumattomuus 14-vuotiaana sekä pojilla heikko itsehallinta jo lapsuudessa olivat myös keskeisiä aikuisiän alkoholin ongelmakäytön riskitekijöitä.Ongelmien kasautuminen lapsuudessa ja nuoruudessa oli riskitekijä erityisesti sille, että alkoholinkäytöstä aiheutui aikuisiässä ongelmia. Lapsuuden perheeseen liittyvät tekijät sekä tutkittavan oma käyttäytyminen lapsena ja nuorena olivat voimakkaammin yhteydessä hänen juomiskäyttäytymiseensä 42-vuotiaana kuin varhaisaikuisuudessa.Pitkäsen mukaan ennalta ehkäisevään työhön pitäisi panostaa nykyistä enemmän ja varhaista puuttumista kouluikäisten huonosti voimiseen pitäisi kehittää. Riskiperheitä tulisi tukea jo ennen lapsen syntymää sekä lapsen ollessa neuvola- ja kouluiässä. Asiatietoa olisi aktiivisesti levitettävä sekä erityisesti opettajien ja vanhempien valmiuksia ja tietotasoa parannettava.Pitkäsen työ perustuu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Lapsesta aikuiseksi -tutkimukseen, jossa on tutkittu samoja henkilöitä 8-vuotiaista 42-vuotiaiksi sekä Kansanterveyslaitoksen Nuorten aikuisten mielenterveys -tutkimukseen, jossa on seurattu lukiolaisia viiden vuoden ajan. fi
dc.description.abstract The aim of the present study was to examine the development of and precursors to alcohol drinking behavior, considering the timing of antecedents (childhood, adolescence) and of outcomes (adolescence, young adulthood, early middle age) separately for females and males. The Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS) extending from age 8 to 42 provided the data for Studies I, III, and IV, and the Mental Health of Young Adults (NAM) extending from age 17 to 22 provided the data for Study II. There were four main themes common to the four original publications (Studies I–IV): analysis of drinking behavior, methods of measuring drinking behavior, precursors of drinking behavior, and differences between the genders penetrating the three other themes. Several indicators of drinking behavior were used including the frequency of drinking, binge drinking, the alcoholism screening tests CAGE and Mm-MAST, and problems due to drinking. About half of the participants of both longitudinal studies had shown some signs of heavy drinking by young adulthood, and at early middle age, half of the JYLS participants acknowledged that the use of alcohol had caused problems for them in, for instance, human relationships and work. Continuity in drinking behavior was high, even though at the individual level variation was also considerable. The early age of onset and heavy drinking in adolescence were significant risk factors for later heavy drinking. The level of adult alcohol use and alcohol problems was significantly higher in men than in women. Significant childhood and adolescent risk factors to and resource factors for drinking behavior in young adulthood and early middle age were found. The precursors varied, however, across the indicators of drinking and across the genders. In sum, problems due to drinking were more predictable than other aspects of drinking behavior. Low child-centeredness in parenting, externalizing problem behaviors, low school orientation, maladjustment, substance use, and somatic symptoms in adolescence were associated with adult problem drinking in both genders. Additionally, maternal smoking and the daughters’ internalizing symptoms were linked to adult problem drinking in females, whereas parental drinking, the sons’ low compliance, and childhood externalizing problem behaviors, and social activity preceded adult problem drinking in males. The longitudinal results revealed a finding that was not found in the literature: problems due to drinking in males and females were more predictable in middle age than in young adulthood. en
dc.format.extent 103 sivua
dc.language.iso eng
dc.publisher University of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in education, psychology and social research 293.
dc.relation.isversionof ISBN 951-39-2624-9
dc.rights openAccess fi
dc.title Alcohol drinking behavior and its developmental antecedents
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-39-2661-3
dc.subject.ysa alkoholi
dc.subject.ysa alkoholinkäyttö
dc.subject.ysa alkoholiongelmat
dc.subject.ysa henkinen hyvinvointi
dc.subject.ysa opintomenestys
dc.subject.ysa perhetausta
dc.subject.ysa pitkittäistutkimus
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa aikuiset
dc.subject.ysa nuoret aikuiset
dc.subject.ysa juomatavat
dc.subject.ysa kasvuympäristö
dc.subject.ysa ennustettavuus
dc.subject.ysa päihdekulttuuri
dc.subject.kota 515
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record