Show simple item record

dc.contributor.advisorPaakkari, Leena
dc.contributor.advisorLyyra, Nelli
dc.contributor.authorRisikko, Jani
dc.date.accessioned2024-06-11T10:58:04Z
dc.date.available2024-06-11T10:58:04Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95750
dc.description.abstractMental health problems among university students have significantly increased; in Finland, one in three university students suffers from anxiety and depressive symptoms. Consequently, the demand for mental health services for university students has tripled over the past three years. The Finnish Student Health Service (FSHS), which is responsible for the healthcare of university students, has been unable to meet the increased demand for services. This study aimed to investigate the experiences of university students regarding access to FSHS mental health services from the perspective of waiting times. The study data was derived from a survey conducted by the National Union of University Students in Finland (SYL) and the Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (SAMOK) in the spring of 2023, which gathered 4462 responses from students across various universities in Finland. After data refinement, the final research dataset consisted of 745 responses. The data was analyzed using qualitative content analysis followed by quantitative content analysis. The experiences were categorized into four themes: 1) length of waiting times, 2) negative effects of waiting times, 3) factors influencing access to care, and 4) reliance on other service providers. Most commonly, university students reported that accessing care was difficult (70%), waiting times negatively affected their health and functionality (14%), they had to rely on other service providers (13%), and FSHS services were deemed ineffective (10%). According to the research findings, the majority of university students found it difficult to access FSHS mental health services. This can have significant negative impacts on their health and functionality and may reduce the likelihood of seeking care in the future. FSHS's service provision are insufficient to meet the needs of university students. Considering the prevalence of mental health issues among university students and their negative effects, FSHS should be better equipped to meet their service needs.en
dc.description.abstractKorkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat yleistyneet merkittävästi; Suomessa joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistus- ja masennusoireista. Tämän seurauksena myös korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysyntä on kolminkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta vastaava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) ei ole pystynyt vastaamaan kasvaneeseen palveluntarpeeseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia korkeakouluopiskelijoilla on YTHS:n mielenterveyspalveluihin pääsystä hoitojonojen näkökulmasta. Tutkimuksen aineistona toimi Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) keväällä 2023 tekemä kysely YTHS:n toiminnasta. Kyselyyn saatiin 4462 vastausta eri korkeakouluissa opiskelevilta ympäri Suomen. Aineiston rajauksen jälkeen lopullinen tutkimusaineisto koostui 745 vastauksesta. Aineisto analysoitiin ensin laadullisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja sen jälkeen määrällisen sisällönanalyysin avulla. Kokemukset voitiin tiivistää neljään teemaan: 1) hoitojonojen pituus, 2) hoitojonojen kielteiset vaikutukset, 3) hoitoon pääsyyn vaikuttavat tekijät ja 4) muihin palveluntarjoajiin turvautuminen. Korkeakouluopiskelijat kokivat yleisimmin, että hoitoon pääsy on vaikeaa (70%), hoitojonot vaikuttavat kielteisesti terveyteen ja toimintakykyyn (14%), he joutuvat turvautumaan muihin palveluntarjoajiin (13%) ja palvelut ovat hyödyttömät (10%). Tutkimustulosten mukaan suurin osa korkeakouluopiskelijoista koki YTHS:n mielenterveyspalveluihin pääsyn vaikeaksi. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia heidän terveyteen ja toimintakykyyn sekä vähentää hoitoon hakeutumista tulevaisuudessa. YTHS:n palvelutarjonta ei riitä vastaamaan korkeakouluopiskelijoiden palvelutarpeisiin. Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmien yleisyys ja niiden kielteiset vaikutukset huomioiden, YTHS:n tulisi pystyä vastaamaan paremmin heidän palveluntarpeisiinsa.fi
dc.format.extent58
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkorkeakouluopiskelijat
dc.subject.otherhoidon saatavuus
dc.subject.otherhoidon saavutettavuus
dc.subject.otherYlioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)
dc.title"On tuskallista, kun apu venyy kuukausien päähän" : korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) mielenterveyspalveluihin pääsystä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202406114518
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoterveyspalvelut
dc.subject.ysokorkeakoulut
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysomielenterveyspalvelut
dc.subject.ysomielenterveys
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysomielenterveysongelmat
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright