Show simple item record

dc.contributor.advisorLehto, Martti
dc.contributor.authorSaari, Hanna
dc.date.accessioned2024-05-27T08:52:39Z
dc.date.available2024-05-27T08:52:39Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95219
dc.description.abstractNykyisin kyberturvallisuuden osaamisesta puhutaan usein kansalaistaitona. Kouluissa ei kuitenkaan toistaiseksi tarjota erillistä kyberturvallisuuden opetusta, mutta joitakin kyberturvallisuuteen liitettäviä aiheita opetetaan opetussuunnitelman mukaan ns. laaja-alaisena oppimisena, integroituna osaksi muiden aineiden opetusta. Tämän pro gradu tutkielman tarkoitus on selvittää mitä kyberturvallisuudesta tulisi opettaa peruskoulun tasolla, jotta Suomen kyberturvallisuusstrategian asettama tavoite kansallisen kyberturvallisuuden osaamisen varmistamisesta täyttyisi. Tavoitteena on alan kirjallisuuteen pohjautuen ja tutkimusta varten teetetyn kyselytutkimuksen avulla selvittää, minkälaisia kyberturvallisuuden osaamisen tarpeita voidaan peruskoulun tasolla tunnistaa ja millaisilla opetuksen sisällöillä voidaan vastata tunnistettuihin tarpeisiin. Tutkimuksessa käytetty kyselytutkimus on suunnattu kartoittamaan juuri tietotekniikan opettajien käsityksiä tulevaisuudessa opetettavista aiheista, sillä mikäli kyberturvallisuudesta muodostettaisiin oma oppiaineensa, vastuu aineen opetuksesta siirtyisi luontevasti juuri tietotekniikan opettajille. Tietotekniikan opettajilla oletetaan lisäksi olevan tarvittava pohjaymmärrys vastata tutkimuksen kyselylomakkeessa esitettyihin kysymyksiin. Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että kyberturvallisuuden opetuksen sisältöjen yksityiskohtainen määrittäminen on haastavaa aiheen ja siihen liittyvien ilmiöiden alati muuttuvan luonteen vuoksi. Kyberuhat kehittyvät nopeasti ja tieto uhkien tunnistamisesta sekä torjumisesta vanhenee usein samaa tahtia. Tärkeintä olisikin opettaa lapsille ja nuorille kyberturvallisuuden jatkuvan oppimisen tärkeys ja keinot, kuinka sitä toteuttaa. Kyberturvallisuuteen liittyen esimerkiksi internetin hyvät käytöstavat, sekä medialukutaito, ovat aiheita, jotka eivät yhtä lailla kärsi aiheen jatkuvasta muutoksesta ja toimivatkin ns. kyberturvallisuuden- ja sen opetuksen kivijalkoina. Asiasanat: kyberturvallisuus, perusopetus, kyberturvallisuuden opetus, kansalaisen kyberturvallisuustaidotfi
dc.description.abstractNowadays, cyber security competence is often referred to as a civic skill. For the time being, schools do not yet offer separate cyber security education, but some topics related to cyber security are taught according to the curriculum in so called broad-based learning, where the teaching of the subject is integrated into other subjects. The purpose of this master’s thesis is to find out what should be taught about cyber security at the primary school, in order to meet the goal of ensuring national cyber security competence set by Finland's National Cyber Security Strategy. The aim is to find out, based on the literature review and questionnaire conducted for the study, what kind of cyber security competence needs can be identified at the primary school level and what kind of teaching content can be used to meet the identified needs. The questionnaire used in the research is used to identify the perceptions of information technology teachers about the topics to be taught in the future, because if cyber security were to be formed as its own subject, the responsibility for teaching the subject would naturally be transferred to information technology teachers. IT teachers are also assumed to have the necessary basic understanding to answer the questions presented in the study’s questionnaire. As the conclusions of the research, it can be stated that the detailed defining of the contents of cyber security education is challenging due to the ever-changing nature of the subject and related phenomena. Cyber threats develop quickly and knowledge about identifying threats and countering them often becomes outdated at the same pace. This is why it would be important to teach children and young people the importance of continuous learning about cyber security and the means of how to implement it. In relation to cyber security, for example good manners on the internet, and media literacy, are topics that are not so strongly affected by the constant change of the topic and act as so-called cornerstones for cyber security and its teaching. Keywords: Cyber security, basic education, cyber security education, cyber security competenceen
dc.format.extent47
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsCC BY
dc.titleKyberturvallisuuden opetussisältö peruskoulussa
dc.typeMaster's thesis
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202405273983
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKyberturvallisuusfi
dc.contributor.oppiaineCyber Securityen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY