Show simple item record

dc.contributor.advisorSilvennoinen, Johanna
dc.contributor.advisorMononen, Laura
dc.contributor.authorKaipainen, Millastiina
dc.date.accessioned2024-04-18T06:04:28Z
dc.date.available2024-04-18T06:04:28Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94369
dc.description.abstractOppimiskokemuksen suunnittelu (engl. Learning Experience design, LXD) on viime aikoina yleistynyt, mikä viittaa siihen, että yksilön oppimiskokemuksen tutkimukselle on sekä kysyntää että tarvetta. Tämä opinnäytetyö keskittyy selvittämään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen (PRISMA) avulla digitaalisten oppimisympäristöjen oppimiskokemusten suunnittelun prosesseja ja suunnitteluperiaatteita. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sitä, millaisia ohjeistuksia, heuristiikkoja ja prinsiippejä oppimiskokemuksen suunnitteluun on käytetty, ja syventää tietoutta suunnitteluprosessien pohjalta löytyvistä menetelmistä ja prosessimalleista. Tietokantahaut tehtiin 30.11.2023 IEEE Xplore Digital Library, Taylor & Francis Online, ProQuest education database, Psychology database, Spring- erLink, Wiley, ACM digital library ja Elsevier -tietokantoihin. Toinen hakukierros suoritettiin 25.2.2024 JYKDOK tietokannasta. Lisäksi artikkelien etsimisessä käytettiin “lumipallotekniikkaa”. Kirjallisuuskatsaukseen sisällytettiin yhdeksän tutkimusta. Katsaukseen sisällytettiin tutkimukset, jotka sisälsivät sekä digitaalisen oppimisympäristön että kytköksen joko oppimiskokemuksen suunnitteluun tai käyttäjäkokemuksen suunnitteluun. Näiden kahden kriteerin lisäksi painotettiin suunnitteluprosesseja. Artikkelien prosesseja yhdisti iteratiivinen luonne sekä kattavat menetelmät. Menetelmiksi oli tyypillisimmin valikoituneet käyttäjäkokemussuunnittelun menetelmät. Sen sijaan oppimistavoitteisiin tai niiden saavuttamiseen ei kiinnitetty monessakaan artikkelissa huomiota. Tämä saattaa johtua siitä, että aihe meni monen artikkelin aiheen ulkopuolelle. Oppimistavoitteiden ja oppimiskokemuksen suunnittelu voisi toimia siis potentiaalisena jatkotutkimuskohteena. Kirjallisuuskatsauksella on myös rajoitteensa: kirjallisuuskatsausta toteutti vain yksi arvioija, joka puolestaan saattaa vaikuttaa aineiston kattavuuteen ja laajuuteen. Lisäksi tutkimukseen valikoitui vain yhdeksän tutkimusta, joka viittaa siihen, että tietokantahaut olivat joko puutteellisia tai aiheesta ei ole vielä tehty paljoa tutkimusta.fi
dc.description.abstractLearning Experience Design (LXD) has become more notable and common, which suggests that there is both a demand and need for studying and improvement of the individual’s learning experience and learning experience design in general. The current study investigates design processes and design principles for designing Learning Experiences for digital learning environments with the help of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). The main goal of the study is to gather guidelines, heuristics and design principles that are used in learning experience design processes in addition to deepen the knowledge of methodological perspectives that underlie the LXD processes. The initial searches were made 30.11.2023 from IEEE Xplore Digital Library, Taylor & Francis Online, ProQuest education database, Psychology database, SpringerLink, Wiley, ACM digital library and Elsevier. Secondary searches were made 28.2.2024 to JYKDOK. Also, “the snowball” -technique was used. The present study consists of 9 studies, and these were analyzed with deductive content analysis. The chosen studies included both a digital learning environment and a connection to either Learning Experience Design or User Experience Design. The Learning Experience Design processes of the chosen studies were similar in the sense of their iterative nature. Methodology-wise, the methods were taken typically from User Experience Design. Interestingly learning objectives or the learning itself were not within the studies’ scope. Therefore, future studies could extend the study of Learning Experience Design and it processes towards learning objectives and learning. Lastly, the present study has also its limitations. The literature review was conducted by one reviewer, which might have implications to extend and coverage of the studies. In addition, only nine studies met the inclusion criteria and were selected for the review. This might be a sign of inadequate search terms or a sign of an emerging topic that has not much coverage yet.en
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheroppimiskokemuksen suunnittelu
dc.subject.otherLXD
dc.subject.otherprosessi
dc.subject.otherdigitaalinen oppimisympäristö
dc.subject.otherPRISMA
dc.titleSystemaattinen kirjallisuuskatsaus oppimiskokemuksen muotoiluprosesseissa käytetyistä prosesseista, suunnitteluperiaatteista ja -menetelmistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404182986
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineCognitive Scienceen
dc.contributor.oppiaineKognitiotiedefi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysosystemaattiset kirjallisuuskatsaukset
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright