Show simple item record

dc.contributor.advisorVirtanen, Tuomo
dc.contributor.authorTiitinen, Elise
dc.contributor.authorSimonen, Julia
dc.date.accessioned2024-04-03T05:53:22Z
dc.date.available2024-04-03T05:53:22Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94132
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen kehittymistä alakoulussa tarkastellen myös tyttöjen ja poikien välisiä eroja sekä kehittymisen yhteyksiä tunneperäiseen kouluun kiinnittymiseen sosiaalisen tuen käsitteen avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli kaventaa tutkimusaukkoa lukemisen kehittymisen sekä tunneperäisen kouluun kiinnittymisen osalta. Tutkimuksen aineisto on osa Alkuportaat-seurantatutkimusta, jossa lukusujuvuutta sekä luetun ymmärtämistä mitattiin ryhmätesteillä ja tunneperäistä kouluun kiinnittymistä kyselyn avulla. Aineisto kerättiin vuosina 2007–2013 oppilaiden ollessa 1.–6. luokilla ja se koostui noin 1400 oppilaasta. Tutkimuksen analyysit toteutettiin toistettujen mittausten varianssianalyysilla. Tulokset osoittivat, että luetun ymmärtäminen kehittyi 1.–3. luokalle ja heikkeni 3.–6. luokalle. Tyttöjen ja poikien lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen kehitys oli melko samanlaista alakoulun ajan, mutta tytöt olivat poikia parempia lukijoita. Lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen kehitys ei ollut yhteydessä tunneperäiseen kouluun kiinnittymiseen. Vahvasti tunneperäisesti kouluun kiinnittyneiden oppilaiden luetun ymmärtämisen taso oli korkeampi kuin heikosti kiinnittyneiden oppilaiden. Ne oppilaat, jotka kokivat perheen tarjoaman tuen vahvaksi, olivat parempia luetun ymmärtäjiä. Vahva vertaisten tuki oli yhteydessä parempaan lukusujuvuuteen. Tämä tutkimus osoittaa, että perheen ja vertaisten antama sosiaalinen tuki on yhteydessä oppilaiden lukutaitoon. Luetun ymmärtämisen tason heikkenemiseen sekä tyttöjen ja poikien eroihin tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomioita.fi
dc.format.extent50
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherlukusujuvuus
dc.subject.othertunneperäinen kouluun kiinnittyminen
dc.subject.otherlukutaidon kehitys
dc.subject.otherluetun ymmärtämisen kehittyminen
dc.titleLukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen kehittyminen alakoulussa : yhteys oppilaan sukupuoleen ja tunneperäiseen kouluun kiinnittymiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404032676
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoluetun ymmärtäminen
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright