Show simple item record

dc.contributor.advisorOjakangas, Mika
dc.contributor.authorKiljala, Niina
dc.date.accessioned2024-03-25T08:24:38Z
dc.date.available2024-03-25T08:24:38Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94055
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastelen OmaTahto2020-kansalaisaloitteen synnyttämää eduskuntakeskustelua Suomen aborttilainsäädännöstä. Eduskuntaan edenneellä kansalaisaloitteella tavoiteltiin päivitystä Suomen aborttilakiin, joka oli ollut voimassa vuodesta 1970 saakka. Tutkimusaineistonani toimivat 74 puheenvuoroa, jotka esitettiin kahden aborttilakiuudistusta käsittelevän eduskunnan täysistunnon aikana. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia diskursseja kansanedustajat rakentavat ja ylläpitävät puheissaan, jolloin pääasiallisena tutkimusmenetelmänäni toimi kriittinen diskurssianalyysi. Hyödynsin myös retorista analyysia tarkastellessani sitä, millä tavalla kansanedustajat argumentoivat lakiuudistuksen puolesta tai vastaan. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimukselleni toimi Michel Foucault’n teoria biovallasta. Tuloksista selviää, että Suomen aborttilakikeskustelu muodostuu kolmen diskurssin ympärille, joita ovat suojeludiskurssi, moraalidiskurssi ja valtion vallan diskurssi. Suojeludiskurssissa aborttilakikeskustelun näkökulmiksi nousevat turvallisuuden teemaan liittyvät perustelut, kun taas moraalidiskurssissa otetaan kantaa abortin eettisyyteen toimenpiteenä, esimerkiksi ihmisyyden ja uskonnon näkökulmista. Puolestaan valtion vallan diskurssin kohdalla keskitytään valtiollisen hallinnan ulottuvuuksiin oikeuksien, biopolitiikan sekä Suomen kansainvälisen roolin näkökulmasta. Suomen uudistunut aborttilaki tarjoaa monipuolisia jatkotutkimuskohteita tulevaisuudelle esimerkiksi syntyneen keskustelun kautta. Myös tässä tutkimuksessa esiin nousevat diskurssit ja näkökulmat luovat kiinnostavia lähtökohtia aborttilakikeskustelun syvällisempään tutkimiseen, kuten esimerkiksi uskonnon näkökulman kohdalla sekularisaation vaikutuksen tarkastelu. Jatkotutkimuksen avulla voidaan siis luoda yksityiskohtaisempaa kuvaa nyky-Suomen aborttilakikeskusteluista.fi
dc.format.extent76
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.title"Oman tahdon pitää riittää" : diskurssianalyysi aborttilakikeskustelusta eduskunnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202403252596
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysokansalaisaloitteet
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysoabortti
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi
dc.subject.ysoSuomi
dc.subject.ysolainsäädäntö
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysobiopolitiikka
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright