Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Johanna
dc.contributor.authorAholainen, Aino
dc.date.accessioned2024-03-21T06:28:18Z
dc.date.available2024-03-21T06:28:18Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93997
dc.description.abstractTämän maisterintutkielman tavoitteena on tutkia hallitsevia väkivallan kokijoiden toimijuudesta rakennettuja diskursseja sosiaalityön maisterintutkielmissa. Analyysin tuloksena muodostettuja diskursseja pohditaan voimaantumisen näkökulmasta, joka on sosiaalityössä keskeinen viitekehys niin käytännön työn kuin teorian tasolla. Tutkielman aineisto muodostuu viiden 2020-luvulla kirjoitetun sosiaalityön maisterintutkielman tuloksia esittelevästä luvusta. Maisterintutkielmat ovat valikoitu aineistoon kuuden suomalaisen yliopiston julkaisuarkistoista valintaprosessin kautta. Tutkielman analyysi on sovellus diskurssianalyysistä. Tavoitteena menetelmäsovelluksessa on saada tutkimuskysymyksen kannalta relevanttia tietoa tarpeeksi laajasta määrästä aineistoa. Diskurssianalyysi ymmärretään tutkielmassa analyysimenetelmän lisäksi osana laajempaa teoreettista viitekehystä, ja tutkielmassa korostuu erityisesti diskurssianalyysin kriittinen orientaatio. Tutkielmassa sitoudutaan sosiaalisen konstruktionismin mukaiseen tietokäsitykseen. Aineistossa hallitsevia diskursseja ovat analyysin perusteella neljä päädiskurssia aladiskursseineen. Rajatun toimijuuden diskurssissa väkivallan kokijan toimijuutta käsitellään ulkoisten tekijöiden ja toimijoiden rajoittamana. Aktiivisen toimijuuden diskurssissa väkivallan kokijan toimijuus kehystetään aktiiviseksi ja subjektimuotoiseksi. Rajoittuneen toimijuuden diskurssissa väkivallan kokijan toimijuudesta kirjoitetaan hänen sisäisten tekijöidensä rajoittamana, viitaten esimerkiksi tunteisiin sekä tiedon ja ymmärryksen puutteeseen. Vahingoittuneen toimijuuden diskurssissa väkivallan kokijan toimijuus tuodaan esille väkivallan vahingoittamana ja näiden vaurioiden rajoittamana. Erilaisia diskursseja käyttämällä esimerkiksi pelko voidaan kehystää hyvin eri tavoin, kuten adaptiivisena ja rationaalisena reagointina tilanteeseen tai ylimitoitettuna, toimijuutta estävänä tunnereaktiona. Vastuu väkivallasta ja sen päättymisestä kuvautuu eri diskursseissa eri tavoilla. Voimaannuttamisen näkökulmasta olennaisinta on tarkastella sitä, millaisia diskursseja ilmiön ympärillä käytävässä keskustelussa ammattilaisina ja yhteiskunnan jäseninä käytämme sekä mitä vaikutuksia sillä on väkivaltaisissa suhteissa eläville.fi
dc.format.extent120
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.titleHäilyväinen toimija : diskurssianalyyttinen tutkielma parisuhdeväkivaltaa kokevien toimijuudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202403212540
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysovoimaantuminen
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright