Show simple item record

Early childhood support -questionnaire

dc.contributor.authorViitala, Riitta
dc.contributor.authorHeiskanen, Noora
dc.contributor.authorSyrjämäki, Marja
dc.contributor.authorNeitola, Marita
dc.contributor.authorViljamaa, Elina
dc.coverage.temporal2020-10-21 - 2020-11-13
dc.date.accessioned2024-03-19T06:36:20Z
dc.date.available2024-03-19T06:36:20Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationViitala, Riitta; Heiskanen, Noora; Neitola, Marita; Syrjämäki, Marja; Viljamaa, Elina. <i>Early childhood support -questionnaire</i>. V. 1.9.2021. University of Jyväskylä. 10.17011/jyx/dataset/93963
dc.identifier.otherjyu-resd.194664316
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93963
dc.description.abstractThe support project for early childhood education funded by the Ministry of Education and Culture investigated the realization of the support children receive in Finnish early childhood education. After compiling the previous research data, the material was collected through a nationwide survey of early childhood education organizers and employees. In addition, information was collected through small group discussions and interviews, not only from the aforementioned actors, but also from the children's parents. This research material only contains material compiled with the electronic Webropol survey, which was collected between 21 October and 13 November 2020. Questionnaires were sent to randomly selected municipalities in Finland, to members of the Finnish early childhood education teachers association and to private early childhood education service providers. Data has been anonymized and answers from participants who didn't give consent for further research use have been removed. The themes of the survey were the conditions for organizing support, multidisciplinary cooperation when implementing support, children who receive the most demanding support in early childhood education, free early childhood education, the work of a special early childhood education teacher, the perceptions of all employee groups about inclusive early childhood education and the organization of support. 750 people working in the field of early childhood education gave consent for their answers to be used for research. Of the respondents, 121 worked in administrative and management positions, 275 as special early childhood education teachers, 147 as early childhood education teachers/social workers, 67 as child or family caregivers, 133 as family daycare nurses and seven as assistants. The research was carried out during the years 2020-2021. The study was carried out by the universities of Jyväskylä, Helsinki, Oulu and Turku. Questions, variables etc. can be found from the openly available documentation (attached here). Data itself can be requested for research purposes.en
dc.description.abstractOpetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Varhaiskasvatuksen tuki- hankkeessa selvitettiin lasten saaman tuen toteutumista suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Aiemman tutkimustiedon koostamisen jälkeen aineistoa kerättiin valtakunnallisella kyselyllä varhaiskasvatuksen järjestäjille ja työntekijöille. Lisäksi tietoa kerättiin pienryhmäkeskusteluilla ja haastatteluilla em. toimijoiden lisäksi myös lasten vanhemmilta. Tämä tutkimusaineisto sisältää vain sähköisellä Webropol-kyselyllä kootun aineiston, joka kerättiin 21.10.-13.11.2020 välisenä aikana. Kyselylomakkeet lähetettiin satunnaisotannalla valittuihin Suomen kuntiin, Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat ry:n jäsenille sekä varhaiskasvatuksen yksityisille palveluntuottajille. Aineisto on anonymisoitu ja siitä on poistettu vastaukset, joissa ei ole annettu lupaa muihin tutkimustarkoituksiin. Kyselyn teemoja olivat tuen järjestämisen edellytykset, monialainen yhteistyö tukea toteutettaessa, vaativinta tukea saavat lapset varhaiskasvatuksessa, maksuton varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ, kaikkien työntekijäryhmien käsitykset inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta ja tuen järjestämisestä. 750 varhaiskasvatusalalla työskentelevää henkilöä antoi suostumuksen vastaustensa tutkimukselliseen hyödyntämiseen. Vastaajista 121 toimi hallinto- ja johtotehtävissä, 275 varhaiskasvatuksen erityisopettajana, 147 varhaiskasvatuksen opettajana/sosionomina, 67 lasten- tai lähihoitajana, 133 perhepäivähoitajana ja seitsemän avustajana. Tutkimus toteutettiin vuosien 2020-2021 aikana. Tutkimuksen toteuttivat Jyväskylän, Helsingin, Oulun ja Turun yliopistot. Kysymyksistä ja muuttujista saat lisätietoa avoimesti saatavilla olevasta dokumentaatiosta. Itse tutkimusaineiston voi saada erillisestä pyynnöstä käyttöön varhaiskasvatusta käsittelevään tutkimukseen.fi
dc.language.isofin
dc.publisherUniversity of Jyväskyläen
dc.relation.haspartViitala, Riitta; Heiskanen, Noora; Neitola, Marita; Syrjämäki, Marja; Viljamaa, Elina. <i>Early childhood support -questionnaire forms</i>. University of Jyväskylä. <a href="https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/93964" style="color: #da3c25">https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/93964</a>
dc.rightsIn Copyrighten
dc.titleVarhaiskasvatuksen tuki -kyselyaineistofi
dc.titleEarly childhood support -questionnaireen
dc.typedataset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202403192477
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychology
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitos
dc.contributor.laitosDepartment of Education
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopisto
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskylä
dc.type.urihttp://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1
dc.identifier.doi10.17011/jyx/dataset/93963
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1
dc.rights.copyrightViitala, Riitta, Heiskanen, Noora and University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.subject.ysovarhaiskasvatusfi
dc.subject.ysoearly childhood education and careen
dc.subject.ysochild's best interesten
dc.subject.ysolapsen etufi
dc.subject.ysochildren's rightsen
dc.subject.ysolasten oikeudetfi
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28643
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1650
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p27650
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsYou can contact the authors regarding access to the data
dc.relation.funderOpetus- ja kulttuuriministeriö
dc.relation.funderMinistry of Education and Culture


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright