Show simple item record

dc.contributor.advisorTalamo, Auli
dc.contributor.advisorKoskinen, Maarit
dc.contributor.authorMännistö, Mia
dc.date.accessioned2024-03-05T06:32:36Z
dc.date.available2024-03-05T06:32:36Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93797
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää lukion erityisopettajien kokemuksia työhyvinvoinnistaan ja työn tuunaamisestaan. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä lukiolain uudistuttua vuonna 2019 lukion erityisopettajan työnkuva on muutoksessa. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella ja sen aineistonkeruumenetelmä oli teemahaastattelu. Aineisto kerättiin marraskuussa 2023 haastattelemalla viittä lukion erityisopettajaa kolmesta eri kunnasta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli työn vaatimusten ja voimavarojen malli. Tutkimustulosten mukaan lukion erityisopettajan työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä olivat suuri työmäärä, epäselvä työnkuva, emotionaalinen kuormitus sekä esihenkilön puutteellinen tuki. Työhyvinvointia edistäviä tekijöitä olivat työpaikan ihmissuhteet, työpari tai työtiimi, työn positiiviset haastevaatimukset sekä vuosityöaikajärjestelmän mahdollistama autonomia. Lukion erityisopettajat kokivat, että voivat hallinnollisen tuen ja työssä koetun vapauden mahdollistamina tuunata työtään lisäämällä työnsä voimavaroja ja haastevaatimuksia sekä vähentämällä työnsä estevaatimuksia. Työn tuunaamisen koettiin edistävän merkittävästi työhyvinvointia ja siihen kaivattiin lisää ohjausta. Tutkimustuloksia voi hyödyntää erityisopettajien työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Työn tuunaamisen mahdollistaminen ja siihen annettava ohjaus ovat keskeisiä tekijöitä työhyvinvoinnin tukemisessa.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.othertyön tuunaaminen
dc.subject.othertyön vaatimusten ja voimavarojen malli
dc.title”Töihin on joka päivä mukava tulla, sen se tuunaaminen tekee” : lukion erityisopettajien kokemuksia työhyvinvoinnistaan ja työn tuunaamisestaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202403052264
dc.type.ontasotSeminar reporten
dc.type.ontasotSeminaarityöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record