Show simple item record

dc.contributor.authorKeihäsvuori, Ella
dc.date.accessioned2024-02-20T07:14:06Z
dc.date.available2024-02-20T07:14:06Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93491
dc.description.abstractTämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää, onko nuorten energiajuomien käytöllä yhteyttä terveyskäyttäytymiseen. Tässä katsauksessa terveyskäyttäytyminen rajattiin kolmeen osa-alueeseen, joita olivat ravitsemustottumukset, unitottumukset sekä päihteiden käyttö. Energiajuomien käytön yhteyttä tarkasteltiin ainoastaan näihin terveyskäyttäytymisen osa-alueisiin. Energiajuomilla tarkoitetaan virvoitusjuomia, joihin on lisätty piristäviä aineita, kuten kofeiinia, guaranaa ja tauriinia. Energiajuomien käyttö on lisääntynyt merkittävästi 2000-luvulla, ja nuoret ovat suurin energiajuomien kuluttajaryhmä. Energiajuomien markkinointi kohdistuu myös vahvasti nuoriin. Energiajuomilla ja kofeiinilla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia terveyteen. Näitä haittavaikutuksia ovat esimerkiksi sydämentykytys, vatsavaivat, hermostuneisuus, ahdistuneisuus, uniongelmat sekä hampaiden reikiintyminen. Nuorilla energiajuomien käyttöön on yhdistetty erilaisia taustatekijöitä, joita ovat esimerkiksi miessukupuoli, ikä, heikko koulumenestys, matala sosioekonominen asema sekä huono terveydenlukutaito. Terveyskäyttäytymisellä tarkoitetaan yksilön valintoja ja käyttäytymistä terveyteen liittyvissä asioissa. Terveyskäyttäytymisellä on todettu olevan vaikutus terveyteen ja sairastumiseen pitkällä aikavälillä. Terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat esimerkiksi yksilön tiedot, taidot ja asenteet sekä fyysinen ja kulttuurillinen ympäristö. Monet terveyteen liittyvät käyttäytymismallit vakiintuvat nuoruuden aikana. Nuoruuden aikana esimerkiksi ravitsemustottumukset ja unitottumukset voivat muuttua, sillä nuori alkaa tekemään enemmän valintoja itse elintapoihinsa liittyen. Päihteiden käyttö aloitetaan yleensä nuoruuden aikana ensimmäisten päihdekokeilujen myötä. Tiedonhaku suoritettiin kolmeen kansainväliseen tietokantaan, joita olivat Medline, PyscInfo sekä CINAHL. Näistä tietokannoista katsauksen aineistoon valikoitui kahdeksan vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, jotka oli toteutettu vuosina 2014–2023. Kaikki tutkimukset olivat asetelmaltaan poikkileikkaustutkimuksia. Jokaisessa tutkimuksissa löydettiin tilastollisesti merkitsevä yhteys energiajuomien käytön ja vähintään yhden valitun terveyskäyttäytymisen osa-alueen välillä. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusnäyttöä siitä, että nuorten energiajuomien käytön ja terveyskäyttäytymisen välillä on yhteys ravitsemustottumusten, unitottumusten sekä päihteiden käytön osalta. Poikkileikkausasetelman vuoksi tässä kirjallisuuskatsauksessa ei pystytty selvittämään syy-seuraussuhteita, joten lisää tutkimuksia eri asetelmilla tarvitaan, jotta pystytään selvittämään yhteyden suuntaa. Myös pitkittäistutkimuksia aiheesta tarvitaan, jotta voidaan selvittää energiajuomien aiheuttamia vaikutuksia terveyteen pitkällä aikavälillä.fi
dc.format.extent40
dc.language.isofi
dc.titleNuorten energiajuomien käytön yhteys terveyskäyttäytymiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202402201959
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoterveyskäyttäytyminen
dc.subject.ysoenergiajuomat
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysopäihteet
dc.subject.ysoelintavat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record