Show simple item record

dc.contributor.authorRuutiainen, Ville
dc.contributor.authorPaananen, Maiju
dc.contributor.authorFjällström, Salla
dc.date.accessioned2024-01-17T05:53:01Z
dc.date.available2024-01-17T05:53:01Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationRuutiainen, V., Paananen, M., & Fjällström, S. (2023). Eriytyvä varhaiskasvatus? : erot yksityisten ja julkisten päiväkotien lähialueissa. <i>Kasvatus</i>, <i>54</i>(5), 434-449. <a href="https://doi.org/10.33348/kvt.142131" target="_blank">https://doi.org/10.33348/kvt.142131</a>
dc.identifier.otherCONVID_197450105
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92838
dc.description.abstractYksityiset varhaiskasvatuspalvelut ovat lisääntyneet viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. Yksityisiä palveluja käyttävät tyypillisesti korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevat perheet. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten yksityiset ja julkiset varhaiskasvatuspalvelut sijoittuvat: onko kuntatyyppi ja alueen sosioekonominen rakenne sekä alueluokka yhteydessä siihen, millaisia varhaiskasvatuspalveluita alueelle sijoittuu? Tutkimusaineistona käytämme rekisteriaineistoja. Aineisto analysoidaan ristiintaulukoinnilla sekä multinomiaalisella logistisella regressioanalyysillä. Tulosten perusteella päiväkodin omistus- ja rahoitusmuoto ovat yhteydessä siihen, millaiselle alueelle ne sijoittuvat. Yksityiset päiväkodit ovat yliedustettuina kaupunkimaisissa kunnissa, sisemmillä kaupunkialueilla ja alueilla, joiden sosioekonominen rakenne on korkea. Eriytymiseen liittyy kuitenkin hienovaraisempia päiväkodin omistus- ja rahoitusmuotoon liittyviä eroavaisuuksia. Vanhempien varhaiskasvatusratkaisuiden tarkastelu ei yksinään riitä selittämään yksityisten ja julkisten päiväkotien asiakaskuntien sosioekonomista eriytymistä; tuloksemme viittaavat siihen, että ainakin osa eriytymisestä selittyy yksityisten ja julkisten päiväkotien erilaisilla sijainneilla.fi
dc.description.abstractThe number of private early childhood education and care (ECEC) centers has increased during the recent decade in Finland. The clientele of private ECEC consists typically of families whose socioeconomic status (SES) is higher than on average. In this article, we examine how private and public ECEC centers in Finland are located in different types of neighborhoods. The data consisted of ownership and funding data of ECEC centers and municipality as well as zip code based data of the socioeconomic and urban structure of the areas. The data was analyzed using crosstabulation and multinomial logistic regression. The results indicate that private ECEC centers are overrepresented in urban municipalities and inner urban and high SES neighborhoods. Segregation entails also more subtle differences related to the form of ownership and funding. Based on our research, examining the parents’ early childhood education decisions alone is not sufficient to explain the socioeconomic differentiation of the clientele of private and public ECEC centers. The differentiation seems to be explained at least partly by the different locations of the ECEC centers.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen kasvatustieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesKasvatus
dc.rightsIn Copyright
dc.titleEriytyvä varhaiskasvatus? : erot yksityisten ja julkisten päiväkotien lähialueissa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202401171339
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange434-449
dc.relation.issn0022-927X
dc.relation.numberinseries5
dc.relation.volume54
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Suomen kasvatustieteellinen seura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysososioekonomiset tekijät
dc.subject.ysoalueelliset erot
dc.subject.ysoyksityiset palvelut
dc.subject.ysojulkiset palvelut
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysoeriytyminen
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10083
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2134
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7396
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7513
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1285
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3523
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1650
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p282
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16955
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.doi10.33348/kvt.142131
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright