Show simple item record

dc.contributor.advisorPuro, Erika
dc.contributor.authorHeikari, Laura
dc.date.accessioned2023-11-17T06:23:58Z
dc.date.available2023-11-17T06:23:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91949
dc.description.abstractTämän proseminaarityön teoriatausta keskittyi motivaatiopsykologiaan ja positiiviseen psykologiaan sekä haastavan käytöksen määrittelyyn. Tutkimuksessa kuvaillaan eteläsuomalaisen peruskoulun pienryhmässä tapahtunutta uudenlaisten työskentelytapojen ja käytänteiden käyttöönottoa. Ryhmässä kaivattiin muutosta haastavan käytöksen ilmapiiriin, ja muutosta alettiin rakentaa monipuolisilla oppimismotivaatiota tukevilla keinoilla. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia pienryhmässä työskennelleiden kokemuksia oppimismotivaatiota tukevista tekijöistä (tunteet, vuorovaikutus, palaute, työrauha) ennen tukikeinojen käyttöönottoa ja käyttöönoton jälkeen. Tutkimus oli laadullinen tutkimus ja aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Osa haastatteluista toteutettiin paikan päällä ja osa sähköpostitse. Haastateltavina olivat pienryhmässä työskennelleet aikuiset. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten mukaan pienryhmässä työskennelleiden kokemukset ajasta ennen tukikeinojen käyttöönottoa olivat pääsääntöisesti negatiivissävytteiset. He kuvailivat tuota aikaa kielteisesti ja kaikkien ilmaisuista nousi huoli oppilaiden hyvinvoinnista ja oppimisesta. Kokemukset tukikeinojen käyttöönoton jälkeen olivat myönteisiä ja toiveikkaita. Toisaalta myös seesteisemmät ajat toivat tilaa huomata, että oppilailla oli mahdollisesti jo pidemmän aikaa ollut liian haastavia opiskeltavia sisältöjä ja oppimisvaikeudet näyttäytyivät laajempina kuin ajateltiin. Haastatteluista nousi esille myös muita tärkeitä teemoja, kuten moniammatillisen yhteistyön merkitys. Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että työrauhaa tukemalla, tunnetyöskentelyllä, vuorovaikutukseen panostamalla ja systemaattisella ja oikea-aikaisella palautteenannolla voidaan tuoda haastavankin käytöksen tilalle koulunkäynnin ja opiskelun ilmapiiriä, minkä jälkeen voidaan alkaa paneutua oppimisvaikeuksiin.fi
dc.format.extent47
dc.language.isofi
dc.subject.otherhaastava käytös
dc.titleHaastavasta käyttäytymisestä motivoituneeseen koulunkäyntiin : pienryhmässä työskennelleiden kokemuksia oppimismotivaatiota tukevista tekijöistä ennen tukikeinojen käyttöönottoa ja käyttöönoton jälkeen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202311177969
dc.type.ontasotSeminar reporten
dc.type.ontasotSeminaarityöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomotivaatiopsykologia
dc.subject.ysopositiivinen pedagogiikka
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysopienryhmät
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysoerityispedagogiikka
dc.subject.ysotunnetaidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record