Show simple item record

dc.contributor.authorRaippalinna, Liia-Maria
dc.date.accessioned2023-11-03T11:06:24Z
dc.date.available2023-11-03T11:06:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-951-39-9801-1
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91383
dc.description.abstractFood waste reduction is an essential part of the sustainability transformation needed for reconstructing the food system within ecological limits. But what kinds of transitions and continuities are produced in the current project of food waste reduction? In my ethnological research, I investigate food waste reduction as a shared cultural project uniting people and societal institutions: how was household food waste turned into a pivotal sustainability concern in 2010s Finland, and how did it gain meaning in the everyday lives of people? My research data consist of articles published in the newspaper Helsingin Sanomat (2010–2017) and thematic interviews with people recruited at a consumer education event, the Food Waste Festival [Hävikkifestarit] (2017). In the analysis, I employ perspectives from, e.g., sustainability and discourse studies, as well as the analytical concepts of ‘cultural projects’ and ‘serious games’, ‘everyday tactics’, ‘banal sustainability‘, and ‘political consumerism’. Building on a strong definition of sustainability, I discuss the possibilities of sustainability transformation and cultural change embedded in food waste reduction. I describe food waste reduction as a process of domesticating the multifaceted issues of sustainability and food waste into daily choices and consumption practices. In the process, two cultural projects are combined: sustainability-oriented food waste reduction derived from sustainable consumption and past-oriented food waste avoidance grounded in the traditional values of household economics education. The mixing has fostered the sustainability project as well as framed understandings of the food waste problem and its solutions: consumer responsibility is highlighted at the expense of structural and political issues, and sustainability is mostly perceived as continuity of the status quo. In everyday life, however, adopting the position of responsible consumer also enables agency and resistance. It can be used to resist the consumerist society and related overflow from within. This resistance bears potential for more radical visions of sustainability, particularly for transforming the “vastogenic” cultural practices that frame our everyday actions.en
dc.description.abstractRuokahävikin vähentäminen kuuluu YK:n kestävyystavoitteisiin ja on välttämätön osa ruokajärjestelmän kestävyysmurrosta. Mutta minkälaisia muutoksia ja jatkuvuuksia ruokahävikin vähentäminen tuottaa? Yhteiskuntaetnologisessa tutkimuksessani tarkastelen, miten ruokahävikin vähentämisestä on muodostunut ihmisiä ja yhteiskunnan instituutioita yhdistävä kulttuurinen projekti. Kysyn, miten kotitalouksien ruokahävikistä muodostettiin 2010-luvulla yhteiskunnallisesti merkittävä huolenaihe ja kuinka se saa merkityksen osana ihmisten arkielämää. Tutkimusaineisto koostuu Helsingin Sanomien (2010–2017) ruokahävikkiä käsittelevistä kirjoituksista ja kuluttajavalistustapahtuma Hävikkifestareilta (2017) rekrytoitujen ihmisten haastatteluista (8 kpl). Tutkin henkilökohtaisia pyrkimyksiä ja yhteiskunnallista projektia suhteessa toisiinsa hyödyntäen kestävyystutkimuksen, diskurssintutkimuksen ja hallinnallisuuden näkökulmia sekä kulttuuristen projektien ja vakavien pelien, arkipäivän taktiikoiden, banaalin kestävyyden ja poliittisen kuluttajuuden käsitteitä. Analyysi tähtää vahvan kestävyyden määritelmän mukaisen kestävyysmurroksen ja kulttuurisen transformaation mahdollisuuksien tarkasteluun. Kuvaan ruokahävikin vähentämistä kestävyyden arkipäiväistymisen prosessina, jossa kestävyysdiskurssiin kytkeytyvä ruokahävikin vähentäminen sekoittuu kotitalousvalistuksen perinteestä ja ihanteista ammentavaan ruokajätteen välttämiseen. Sekoittuminen on edistänyt ruokahävikin vähentämistä mutta rajaa myös käsityksiä hävikkiongelmasta ja sen ratkaisukeinoista: kestävyyskysymykset kesytetään arkielämän käytännöiksi, kuluttajan vastuu korostuu rakenteellisten ja poliittisten tekijöiden kustannuksella ja kestävyys ilmenee lähinnä nykyisen elämänmuodon jatkuvuuden turvaamisena. Arkielämän tasolla vastuullinen kuluttaminen kuitenkin näyttäytyy myös keinona vastustaa konsumerismia ja sen tuottamaa materiaalitulvaa. Tässä vastarinnassa on potentiaalia myös radikaalimpaan kestävyyden visiointiin, erityisesti ruokakäytäntöjä määrittävän ruokaylijäämän kulttuurin muuttamiseen ja siihen kytkeytyvän korporatiivisen regiimin kyseenalaistamiseen.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU Dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Raippalinna, L.-M. (2020). Mobilising Consumers for Food Waste Reduction in Finnish Media Discourse. <i>E. Närvänen, N. Mesiranta, M. Mattila, & A. Heikkinen (Eds.), Food Waste Management : Solving the Wicked Problem (pp. 289-317). Palgrave Macmillan.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-20561-4_11"target="_blank"> 10.1007/978-3-030-20561-4_11</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68205"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/68205</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Raippalinna, L.-M. (2022). Banal Sustainability : Renewing the Cultural Norm of Not Wasting Food. <i>Ethnologia Europaea, 52(1), 1-23.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.16995/ee.4804"target="_blank"> 10.16995/ee.4804</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Raippalinna, L.-M. (2023). Food Waste Reduction : Political Consumerism and Tactics of Resisting Consumerist Overflow. <i>Ethnologia Scandinavica, 53, 24-41.</i> <a href="https://kgaa.bokorder.se/sv-SE/article/4813/ethnologia-scandinavica-2023"target="_blank"> Full text</a>
dc.rightsIn Copyright
dc.titleVastuu, vastarinta ja arkipäiväinen kestävyys : yhteiskuntaetnologinen tutkimus ruokahävikin vähentämisestä
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9801-1
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.relation.issn2489-9003
dc.rights.copyright© The Author & University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationdoctoralThesis
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright