Show simple item record

dc.contributor.editorRoiko-Jokela, Heikki
dc.contributor.editorPitkänen, Timo
dc.date.accessioned2023-09-19T06:53:01Z
dc.date.available2023-09-19T06:53:01Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.isbn978-951-39-9761-8
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/89167
dc.description.abstractJyväskylän historiallinen arkisto on Jyväskylän yliopiston historian laitoksen ja Jyväskylän maakunta-arkiston yhdessä tuottama julkaisu. Julkaisu koostuu tutkijoiden, arkistolaisten ja opiskelijoiden kirjoituksista. Tutkimusaiheet perustuvat Jyväskylän maakunta-arkistossa säilytettäviin arkistoihin. Julkaisun tuottaminen yhteistyöprojektina avaa historian laitoksen ja maakunta-arkiston yhteistyölle uusia ulottuvuuksia. Yhteistyötä on harjoitettu tähän mennessä kartuttamalla maakunta-arkiston mikrofilmikokoelmia historian laitoksen toiveita mukaillen. Historian laitoksen opiskelijaryhmät ovat säännöllisesti vierailleet tutustumassa maakunta-arkiston toimintaan ja kokoelmiin. Maakunta-arkisto on myös pyrkinyt tiedottamaan uusista ja tutkimusta varten järjestetyistä arkistoaineistoistaan. Julkaisu vahvistaa jo toimivia yhteyksiä. Julkaisun tavoitteena on lisätä historiaan liittyvää ajatusten vaihtoa. Tutkijat voivat tuoda esiin ajankohtaisia tutkimusteemoja ja -ongelmia muiden tutkijoiden ja asioista kiinnostuneiden arvioitavaksi. Julkaisun tarkoituksena on myös toimia ajankohtaisten tutkimusteemojen ja -ongelmien keskustelufoorumina. Maakunta-arkisto voi entistä paremmin esitellä kokoelmiaan tutkijoille ja tarjota uusia tutkimusaiheita ja näkökulmia aineistoonsa. Tavoitteena on ohjata yhä useampia historiasta kiinnostuneita arkistolähteiden pariin. Arkistoaineksen esittely laskee aloittelijan kynnystä astua itse tutkijan rooliin. Julkaisun painopisteeksi on valittu Sisä-Suomen oikeusviranomaisten arkistot. Aineisto on laaja ja sisältää vastauksia useisiin historian ongelmiin. Tässä julkaisussa sitä on lähestytty kolmesta näkökulmasta: arkiston aineistoesittely, tutkimusmetodien esittely ja erikoistutkimukset. Julkaisun alussa käsitellään oikeuslaitoksen muotoutumista ja aluejaon kehitystä Keski-Suomen osalta. Näkökulma on perusteltu, sillä Keski- Suomen hallinnolliset rajat ovat usein muuttuneet. Tuomiokunta-aineiston analyysillä pyritään puolestaan tuomaan esille niitä syitä, jotka johtivat eri asiakirjasarjojen syntymiseen. Samalla esitellään, mitä tietoja asiakirjoihin sisältyy. Eräiden tuomiokunta-aineiston pohjalta nousseiden tutkimusteemojen problematiikka, miten tiettyjä tutkimusongelmia tulisi lähestyä ja millaisia vastauksia lähteet ja tutkimuskirjallisuus tarjoavat, on otettu tarkastelukohteeksi. Erikoistutkimuksissa hahmotetaan menneisyyttä sellaisena, kuin se näyttäytyy tuomarin ja kirjurin, yleensä oikeuslaitoksen taholta. Oikeudenkäyntiasiakirjat tarjoavat mahdollisuuden varsin erilaisiin kysymyksen asetteluihin.fin
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherJyväskylän Yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJyväskylän historiallinen arkisto
dc.relation.haspartJaana Kilkki: Arkistojen kuvailu ja luettelointifi
dc.relation.haspartPäivi Rossi: Keski-Suomen tuomiokunnat ja niiden arkistot Jyväskylän maakunta-arkistossafi
dc.relation.haspartTimo Pitkänen: Tuomiokunnan asiakirja-aineistofi
dc.relation.haspartPetri Karonen: Talonpojat oikeutta paossa – Rikollisuudesta Keski-Suomessa 1700-luvun lopullafi
dc.relation.haspartIlkka Nummela: Keski-Suomen varallisuuskuva autonomian ajan lopullafi
dc.relation.haspartKirsi Pohjola-Viikuna: Lapsen murha – Avaamaton tarinafi
dc.relation.haspartMatti Rautiainen: Konkurssi – apuväline taloushistorian tutkimukseenfi
dc.relation.haspartHeikki Roiko-Jokela: Vajaavaltaisuus ja yksilön oikeuksien turvaaminen – Vuoden 1898 holhouslain tausta, sisältö ja toteutusfi
dc.relation.haspartKustaa H. J. Vilkuna: Alkoholin nauttimispaikka, juopottelijat ja juomisen ajankohta 1500–1700-luvun Suomessafi
dc.titleSisä-Suomen tuomiokirjat tutkimuslähteinä ja elämän kuvaajina
dc.typebook
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9761-8
dc.relation.numberinseries1
dc.subject.ysoarkistotfi
dc.subject.ysoarchives (memory organisations)en
dc.subject.ysoJyväskyläfi
dc.subject.ysohistoriantutkimusfi
dc.subject.ysohistorical researchen
dc.subject.ysoKeski-Suomifi
dc.subject.ysomaakunta-arkistotfi
dc.subject.ysoprovincial archivesfi
dc.subject.ysooikeushistoriafi
dc.subject.ysolegal historyen
dc.subject.ysotuomiokirjatfi
dc.subject.ysojudgement booksen
dc.subject.ysotuomiokunnatfi
dc.subject.ysotuomiokunnat (judicial districts)en
dc.subject.ysoasiakirjatfi
dc.subject.ysodocumentsen
dc.subject.ysolähdeaineistofi
dc.subject.ysosource materialen
dc.format.contentfulltext
dc.date.digitised2023
datacite.isSupplementTo.doi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record