Jyväskylän historiallinen arkisto on Jyväskylän historiallisen yhdistyksen julkaisusarja, jota yhdistys on tehnyt tiivissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston historian laitoksen (myöh. Historian ja etnologian laitos) kanssa.

Recent Submissions

 • Sisä-Suomen tuomiokirjat tutkimuslähteinä ja elämän kuvaajina 

  Roiko-Jokela, Heikki; Pitkänen, Timo (Jyväskylän Yliopisto, 1995)
  Jyväskylän historiallinen arkisto on Jyväskylän yliopiston historian laitoksen ja Jyväskylän maakunta-arkiston yhdessä tuottama julkaisu. Julkaisu koostuu tutkijoiden, arkistolaisten ja opiskelijoiden kirjoituksista. ...
 • Kirkonkirjat paikallisyhteisön kuvaajina 

  Roiko-Jokela, Heikki; Pitkänen, Timo (Jyväskylän Yliopisto, 1996)
  Teos Kirkonkirjat paikallisyhteisön kuvaajina esittelee seurakunnan asemaa muuttuvassa yhteiskunnassa. Kirjassa tarkastellaan seurakunnan roolia paikallisyhteisön sosiaalisten suhteiden ja rakenteiden seka lain ja moraalin ...
 • Rikos historiassa 

  Matikainen, Olli (2000)
  Rikos kiehtoo. Historiantutkija ei ensi sijassa etsi rikoksen historiasta sensaatiota vaan vastausta ihmisen ja yhteiskunnan perustaviin kysymyksiin.
 • Huhut, unet, sodomiitit, moraalinvartijat, elämäkerrat, puhuttelusanat ja ammattinimikkeet 

  Roiko-Jokela, Heikki (1997)
  Kirja Huhut, unet, sodomiitit, moraalinvartijat, elämäkerrat,puhuttelusanat ja ammattinimikkeet koostuu teoreettisista artikkeleista ja tutkielmista, joiden käsittelemät aikakaudet ulottuvat keskiajalta aina itsenäisyyden ...
 • Vanhuus, vaivat ja erilaiset 

  Roiko-Jokela, Heikki (1999)
  Kirja Vanhuus, vaivat ja erilaiset koostuu artikkeleista, joissa käsitellään yhteiskunnan marginaaliryhmiä, vanhuutta, kuolemaa ja sairautta. Artikkeleiden aikakaudet ulottuvat keskiajalta tälle vuosisadalle. Filosofian ...
 • Sietämättömät ja täydellinen maailma: kirjoituksia suvaitsemattomuudesta 

  Eilola, Jari (2002)
  Kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa joidenkin ihmisryhmien tai yksittäisten ihmisten on katsottu olevan sietämättömiä tai epänormaaleja. Yleensä heidät on määritelty ulkoapäin ja pyritty työntämään marginaaliin tai ...