Show simple item record

dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.authorMäkitalo, Matilda
dc.date.accessioned2023-08-15T05:04:07Z
dc.date.available2023-08-15T05:04:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88522
dc.description.abstractNopeat liiketoimintaympäristön muutokset ovat ajaneet IT-alan yritykset tuotantokeskeisestä ajattelusta asiakaskeskeisempiin ohjelmistotuotannon malleihin, joissa asiakas ja asiakkaan tarpeet otetaan tarkastelun kohteeksi läpi kehitysprosessien. Tämä muutos on tuonut arvon yhteisluonnin yhtenä merkittävänä ratkaisuna asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseksi. Arvon yhteisluonnin merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa, mutta sen muotoutuminen on yksilöllistä jokaiselle yritykselle. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan arvon yhteisluontia ilmiönä ja sen toteutumista jatkuvassa ohjelmistokehityksessä. Tässä tutkimuksessa perehdytään arvon yhteisluontiin ja jatkuvaan ohjelmistokehitykseen. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena, joka koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja teemahaastatteluista kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa ymmärrystä arvon yhteisluonnin toteutumisesta jatkuvassa ohjelmistokehityksessä ja tunnistaa tulevaisuuden kehityskohteita. Tutkimuksessa arvon yhteisluontia kannatteleviksi, tärkeimmiksi teemoiksi nousivat asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus ja arvon yhteisluontia tukevat prosessit. Tutkimus antaa tärkeää tietoa arvon yhteisluonnista jatkuvan ohjelmistokehityksen kontekstissa ja tunnistaa konkreettisia kehityskohteita kohdeyrityksen arvon yhteisluonnin edistämiseksi. Tutkimuksen tulokset synnyttivät myös mahdollisia jatkotutkimus aiheita, joihin lukeutuvat mm. laajempi tutkimus arvon yhteisluonnista jatkuvan ohjelmistokehityksen kontekstissa, arvon yhteisluonnin sitouttavan vaikutuksen tutkiminen, sekä erilaisten suhdekokemusten vaikutus arvon yhteisluontiin ja arvon kokemukseen.fi
dc.description.abstractRapid changes in the business environment have driven IT companies from a production-centric mindset to more customer-centric software production models, where the customer and customer needs are considered throughout the development process. This shift has brought the value of co-creation as a major solution to understanding customer needs. Value co-creation will become even more important in the future, but its shape will be unique to each company. This study examines value co-creation as a phenomenon and its implementation in continuous software development. This study explores value co-creation and continuous software development based on previous research literature. The research is conducted as a case study, consisting of a literature review and thematic interviews in the target company. The aim of the study is to broaden the understanding of value co-creation in continuous software de-velopment and to identify areas for future development. The main themes that emerged from the study as drivers of value co-creation were opportunities to meet, relationship experience, and the processes that enable value co-creation in the company. The study provides important insights into value co-creation in the context of continuous software development and identifies concrete areas for development to promote value co-creation in the target company. The results of the study also generated potential topics for further research, including a broader study of value co-creation in the context of continuous software development, an investigation of the engaging effect of value co-creation, and the impact of different relationship experiences on value co-creation and value experience.en
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherarvon yhteisluonti
dc.subject.otherjatkuva ohjelmistokehitys
dc.titleArvon yhteisluonti jatkuvassa ohjelmistokehityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202308154633
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoarvonluonti
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysoarvo (ominaisuudet)
dc.subject.ysotuotekehitys
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright