Show simple item record

dc.contributor.authorNurmi, Marisofia
dc.contributor.authorHintsanen, Laura
dc.contributor.authorEhnström, Emil
dc.contributor.authorLaakso, Tapani
dc.contributor.authorMuukkonen, Petteri
dc.date.accessioned2023-06-22T11:13:06Z
dc.date.available2023-06-22T11:13:06Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationNurmi, M., Hintsanen, L., Ehnström, E., Laakso, T., & Muukkonen, P. (2023). Indeksi liikuntaympäristöjen monipuolisuudesta asukkaiden lähialueella. <i>Alue ja ympäristö</i>, <i>52</i>(1), 38-61. <a href="https://doi.org/10.30663/ay.125090" target="_blank">https://doi.org/10.30663/ay.125090</a>
dc.identifier.otherCONVID_183657929
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88040
dc.description.abstractTässä artikkelissa esittelemme liikuntaympäristöjen tarjonnan monipuolisuutta kuvaavan indeksin, jota on kehitetty erityisesti liikuntapalvelusuunnittelun tueksi. Liikuntaympäristöjen monipuolisuusindeksi kertoo, kuinka monipuolisesti erityyppisiä liikuntaympäristöjä asukkaalla on tarjolla lähialueellaan lyhyen kävelymatkan sisällä. Indeksin ja siitä julkaistun työkalun (ks. Muukkonen ym. 2022, 61–64) avulla voidaan kartoittaa liikuntaympäristöjen runsaan ja toisaalta niukan tai yksipuolisen tarjonnan alueet. Liikunnan harrastamisen ja liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan tukeminen segregoituneilla alueilla on myös keino estää liian vähäiseen liikkumiseen liittyvän terveyden huono-osaisuuden kasautumista. Indeksin ja työkalun käyttö edellyttää kuitenkin, että LIPAS-tietokannan aineisto on ajantasaista sekä varsinaisten liikuntapaikkojen että viheralueiden osalta. Tässä artikkelissa esitellään menetelmä liikuntamahdollisuuksien tasa-arvoisuuden tarkasteluun vain liikuntaympäristöjen maantieteellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Liikunnan harrastamiseen liittyy kuitenkin monia muitakin mahdollistajia sekä esteitä, joihin kuntien liikuntapalvelujen tulisi kiinnittää huomiota. Kunnissa ei myöskään ole itsearvoista pyrkiä mahdollisimman korkeaan liikuntaympäristöjen monipuolisuusindeksiin tai alueellisesti tasaisiin indeksin arvoihin, sillä myös keskittämällä liikuntapalveluita alueellisesti voidaan saavuttaa tyystin toisenlaisia etuja. Tällaisia etuja voivat olla esimerkiksi ylläpidon, palvelujen tarjoamisen ja valvonnan järjestämisen kustannustehokkuus sekä isomman liikuntapuiston tunnettuus ja houkuttelevuus. Kehittämämme indeksi ja sen työkalu sopivat siis suunnittelun tueksi ja niitä voidaan käyttää liikuntapaikkasuunnittelussa muiden suunnittelumekanismien rinnalla. Monipuolisuusindeksi otettiin operatiiviseen käyttöön ja yhdistettiin teknisesti LIPAS-järjestelmän saavutettavuustyökaluun joulukuussa 2022.fi
dc.description.abstractPhysical exercise is a necessity for healthy living. It has various positive effects on physical, mental, social, and emotional well-being. The variety of sports facilities and other exercise environments in proximity to residents can support a physically active way of life. Providing equal access to exercise environments, especially in lower socioeconomic neighbourhoods, may level off well-being gaps between neighbourhoods, thereby reducing some of the effects of segregation. In Finland, municipalities have the main responsibility to provide equal exercise services to all residents. In this article, we present a new index for calculating and analysing the number of different exercise environments residents have access to in their surrounding area. A tool for calculating a diversity index for exercise environments is also published as part of the Finnish National Sports Database System (LIPAS). This tool supports municipalities and cities in planning and improving equal access to diverse exercise environments and allows researchers to carry out further studies within this topic.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherAlue- ja ympäristötutkimuksen seura
dc.relation.ispartofseriesAlue ja ympäristö
dc.relation.urihttps://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/125090
dc.rightsCC BY 4.0
dc.subject.otherHelsinki
dc.subject.otherJyväskylä
dc.titleIndeksi liikuntaympäristöjen monipuolisuudesta asukkaiden lähialueella
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306224095
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange38-61
dc.relation.issn1235-4554
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume52
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2023 kirjoittajat
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumberVN/10837/2020
dc.subject.ysoaluepolitiikka
dc.subject.ysoliikuntapaikat
dc.subject.ysoliikuntapalvelut
dc.subject.ysokaupunkisuunnittelu
dc.subject.ysoasuinalueet
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.subject.ysoesteettömyys ja saavutettavuus
dc.subject.ysoindeksit
dc.subject.ysolähiöt
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1468
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5871
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9824
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8270
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9599
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17567
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16241
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9915
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5583
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.relation.doi10.30663/ay.125090
dc.relation.funderMinistry of the Environmenten
dc.relation.funderYmpäristöministeriöfi
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundinginformationLiikuntaympäristöjen monipuolisuuslaskentaa on kehitetty osana Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -projektia (YLLI), jota rahoitti kehitys- ja tutkimusohjelma Lähiöohjelma 2020–2022 (Ympäristöministeriö).
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0