Show simple item record

dc.contributor.advisorJantunen, Jarmo
dc.contributor.authorSalli, Heli
dc.date.accessioned2023-06-14T09:58:41Z
dc.date.available2023-06-14T09:58:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87756
dc.description.abstractMaisterintutkielmassani tutkin valeuutisista käytävää keskustelua Suomi24-keskustelufoorumilla. Tutkielman toteutan korpusavusteisena diskurssintutkimuksena. Sekä terminä että ilmiönä valeuutiset on noussut viime vuosien aikana esille. Tähän on vaikuttanut muun muassa Donald Trumpin presidenttikausi, koronavirus ja Ukrainan sota. Ilmiön vakavuutta ilmentää muun muassa erilaiset vastatoimet valeuutisia vastaan, kuten esimerkiksi Euroopan unionin projekti EUvsDisinfo. Tutkielmassani käytän termiä valeuutiset sen laajassa merkityksessä, jossa viittaan myös dis- ja misinfomaation kaltaisiin laajempiin ilmiöihin väärästä informaatiosta. Tutkielmani kontekstissa valeuutiset ei siis tarkoita pelkästään väärää informaatiota sisältäviä uutisia. Teoreettisena viitekehyksenä toimii fraseologia. Tutkielmani menetelmänä on teoreettis-metodologinen korpusavusteinen diskurssintutkimus eli CADS (corpus-assisted discourse studies). Tutkielmani aineisto on peräisin Kielipankin Suomi24-korpuksesta. Aineiston analysoin CADSille tyypillisten kollokaatio-, diskurssiprosodia- ja diskurssianalyysien keinoin. Analyysissa ryhmittelen ensiksi noodin valeuutinen 145 merkitsevintä kollokaattia erilaisiin diskurssiprosodioihin, minkä pohjalta teen diskurssianalyysin. Maisterintutkielmani tutkimuskysymykseni ovat: 1. Minkälaisia kollokaatteja sana valeuutiset saa? Entä minkälaisia diskurssiprosodioita kollokaateista muodostuu? 2. Minkälaisia diskursseja valeuutisiin liittyy? Valeuutisten 145 merkitsevimmästä kollokaatista muodostuu 13 diskurssiprosodiaa. Diskurssiprosodioiden ja niiden analyysin pohjalta taas muodostuu neljä diskurssia, jotka ovat 1. valeuutiset poliittisena työkaluna, 2. valeuutiset osana informaatiosodankäyntiä, 3. valeuutiset ja mediakriittisyys sekä 4. valeuutisten seuraukset. Diskurssit ilmentävät muun muassa sitä, mikä rooli valeuutisilla on sekä politiikassa että informaatiosodankäynnissä, mikä funktio valeuutisilla on ja mitä niistä seuraa sekä miksi mediakriittisyys on tärkeää valeuutisten kontekstissa. Diskurssianalyysissa ilmenee, että valeuutisten diskurssit ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, jolloin tekstiesimerkeissä on mahdollista ilmetä samaan aikaan kaksi tai useampi tutkielman diskurssi. Maisterintutkielmani tulokset kertovat, miten valeuutisista puhutaan Suomi24-keskustelufoorumilla ja minkälaisia asioita valeuutisiin tavallisesti liitetään.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.titleKorpusavusteinen diskurssintutkimus valeuutisista Suomi24-keskustelufoorumilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306143821
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoCADS
dc.subject.ysovaleuutiset
dc.subject.ysoverkkokeskustelu
dc.subject.ysokorpuslingvistiikka
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright