Show simple item record

dc.contributor.advisorVuorinen, Jukka
dc.contributor.authorSuuronen, Panu
dc.date.accessioned2023-06-14T07:19:38Z
dc.date.available2023-06-14T07:19:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87743
dc.description.abstractLohkoketjuteknologian ensimmäinen julkinen ja hajautettu toteutus syntyi vuonna 2008, kun ”Satoshi Nakamoto” -nimimerkkiä käyttänyt taho julkaisi artikkelin ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Lohkoketjuteknologia on sen julkaisusta lähtien herättänyt ympärilleen suurta mielenkiintoa. Sen mahdollistamien tosielämän käyttötapauksien, kuten nopeiden globaalien transaktioiden, älysopimuksien, muuttumattomuuden ja läpinäkyvyyden ansiosta, lohkoketjuteknologiaa pidetään yhtenä suurimpana teknologisena innovaationa. On kuitenkin selvää, että lohkoketjuteknologian ollessa melko uusi tekniikka, sillä on edessä useita haasteita, jotka tulisi ratkaista ennen laajempaa käyttöönottoa. Tämän tutkielman tarkoituksena on esittää kirjallisuuskatsauksen kautta löydettyjä lohkoketjuteknologian teknologisia haasteita ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Tutkielmassa käsitellään myös lohkoketjuteknologian yleistä toimintaperiaatetta ja eri konsensusalgoritmeja. Lohkoketjuteknologian haasteita on valtavasti ja ne voidaan kategorisoida esimerkiksi teknologisiin, organisatorisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin. Haasteita tarkastellessa, teknologiset haasteet nousevat vahvasti esille, ja niiden ratkaisemista pidetään tärkeänä lohkoketjuteknologian kehityksen kannalta. Tutkielmassa tarkasteltavat haasteet nousevat useasti esille kirjallisuudessa ja niihin on kehitetty erilaisia mahdollisia ratkaisuja. Ratkaisut näihin haasteisiin voivat kohdistua tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen, tai pyrkiä parantamaan lohkoketjuteknologian laajempia kokonaisuuksia, kuten konsensusalgoritmeja.fi
dc.description.abstractThe first public and decentralized implementation of blockchain technology was created in 2008 when an individual or a group using the pseudonym "Satoshi Nakamoto" published an article titled "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." Since its release, blockchain technology has generated significant interest due to its real-world applications, such as fast global transactions, smart contracts, immutability, and transparency, making it one of the biggest technological innovations. However, as blockchain technology is still a relatively new technology, it faces several challenges that need to be addressed before wider adoption. The purpose of this thesis is to present the technological challenges of blockchain technology and their potential solutions through a literature review. The thesis also discusses the general operating principle of blockchain technology and various consensus algorithms. There are numerous challenges associated with blockchain technology, which can be categorized into technological, organizational, and environmental challenges. When examining these challenges, specifically the technological challenges emerge frequently, and solving them is considered essential for the development of blockchain technology. The challenges examined in this thesis appear frequently in the literature, and different potential solutions have been developed for them. Solutions to these challenges may target specific problems or seek to improve the broader entities of blockchain technology, such as the consensus algorithms.en
dc.format.extent26
dc.language.isofi
dc.subject.otherlohkoketjuteknologia
dc.subject.otherkonsensusalgoritmit
dc.titleLohkoketjuteknologian teknologiset haasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306143811
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoratkaisut (vastaukset)
dc.subject.ysolohkoketjut
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record