Show simple item record

dc.contributor.advisorWilska, Terhi-Anna
dc.contributor.authorNieminen, Inka
dc.date.accessioned2023-06-02T06:31:08Z
dc.date.available2023-06-02T06:31:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87403
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten nuorten arvot sekä elämäntyytyväisyyden kokemus ovat yhteydessä hedonistisen, vihreän ja säästäväisen kulutustyylin kanssa. Tutkimuksessa tarkastelen kvantitatiivisilla menetelmillä nuorista aikuisista koostuvaa kyselyaineistoa (n=2318), joka toteutettiin DigiConsumers-pitkittäistutkimuksessa vuonna 2021. Hierarkkisen regressioanalyysin avulla pyrin selvittämään eri kulutustyylien yhteyttä Schwartzin arvoulottuvuuksiin, elämäntyytyväisyyteen sekä taloudelliseen tyytyväisyyteen. Demografisina muuttujina toimivat sukupuoli ja vastaajan ikä (18–29-vuotta). Hedonistinen kulutustyyli oli yhteydessä itsensä korostamisarvoihin: valtaan, suoriutumiseen ja virikkeisyyteen. Vihreä ja säästäväinen kulutustyyli olivat molemmat yhteydessä sekä itsensä ylittämisarvoihin, universalismi, hyväntahtoisuus ja itseohjautuvuus, että säilyttämisarvoihin: turvallisuus, perinteet ja yhdenmukaisuus. Vain säästäväinen kulutustyyli oli yhteydessä elämäntyytyväisyyteen, mutta kaikki kulutustyylit taloudelliseen tyytyväisyyteen. Hedonistisen kulutustyylin kohdalla yhteys oli negatiivinen. Nuoret naiset identifioituivat nuoria miehiä tyypillisemmin kaikkiin kulutustyyleihin. Nuorimmat vastaajista olivat kulutustyyliltään vihreimpiä. Muiden kulutustyylien osalta yhteyttä ikään ei ilmennyt. Arvojen ja elämäntyytyväisyyden selitysaste jäi varsinkin hedonistisen ja säästäväisen kulutustyylin osalta melko heikoksi, joten valitsemieni muuttujien lisäksi kulutustyylejä selittävät monet muut tekijät. Tutkimus tarjoaa lisää tietoa suomalaisten nuorten arvojen ja kulutustyylien välisistä yhteyksistä.fi
dc.format.extent67
dc.language.isofi
dc.subject.otherkulutustyylit
dc.subject.otherelämäntyytyväisyys
dc.subject.othertaloudellinen tyytyväisyys
dc.titleNuorten arvot ja elämäntyytyväisyys hedonistisen, vihreän ja säästäväisen kulutustyylin taustalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306023457
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysokulutus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokulutustottumukset
dc.subject.ysokuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.ysotyytyväisyys
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysoarvot (käsitykset)
dc.subject.ysoregressioanalyysi
dc.subject.ysoelämäntapa
dc.subject.ysokulutustutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record