Show simple item record

dc.contributor.advisorVuorinen, Jukka
dc.contributor.authorLeinonen, Lauri
dc.date.accessioned2023-05-30T06:06:00Z
dc.date.available2023-05-30T06:06:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87286
dc.description.abstractYleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on kattava kehys tietosuojalle ja yksityisyydelle Euroopan Unionissa. GDPR asettaa rekisterinpitäjille ja tietojenkäsittelijöille velvoitteita henkilötietojen suojaamisen ja käsittelyn osalta. GDPR:n tehokas täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että velvoitteita noudatetaan ja yksilöiden yksityisyyden oikeuksia suojataan. Tässä artikkelissa tarkastellaan GDPR-valvonnan tehokkuutta keskittyen sääntely-ympäristöön, täytäntöönpanomekanismeihin sekä täytäntöönpanotoimien tuloksiin. Tutkimuksessa huomataan, että GDPR-täytäntöönpanoympäristö on monimutkainen ja hajanainen. GDPR:n tavoitteena on kuitenkin varmistaa yhdenmukaistettu lähestymistapa täytäntöönpanoon kaikkialla EU:ssa. GDPR:n mukaiset täytäntöönpanomekanismit ovat laajat, mukaan lukien seuraamukset, sakot ja korjaavat toimenpiteet, ja niitä voidaan soveltaa joustavasti rikkomuksen vakavuudesta riippuen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös GDPR-valvontatoimien haasteita, mukaan lukien GDPR:n monimutkaisuudesta ja epäselkeydestä johtuvat haasteet, geopoliittiset haasteet ja uusien teknologioiden tuomat haasteet. Vaikka täytäntöönpanotoimien ja määrättyjen sakkojen määrä on lisääntynyt GDPR:n voimaantulon jälkeen, saavutettu vaatimustenmukaisuuden taso on edelleen epäselvä. GDPR:ään liittyvien valitusten ja tietoloukkausten suuri määrä viittaa siihen, että GDPR:n tehokkaan noudattamisen varmistamiseksi tarvitaan enemmän työtä. Raportissa todetaan, että GDPR-valvonnan tehokkuus riippuu useista tekijöistä, kuten tietosuojaviranomaisten yhteistyöstä, resurssien saatavuudesta ja laadusta, rekisterinpitäjien halukkuudesta noudattaa GDPR:ää sekä tietoisuuden ja ymmärryksen määrästä asetuksen suhteen. Tehokas GDPR-valvonta edellyttää rekisterinpitäjien, yksityishenkilöiden ja tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä, jolla lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä asetuksesta, varmistetaan tehokas asetuksen noudattaminen ja suojellaan yksilöiden yksityisyyttä koskevia oikeuksiafi
dc.description.abstractThe General Data Protection Regulation (GDPR) is a comprehensive framework for data protection and privacy in the European Union. The GDPR imposes significant obligations on data controllers and processors regarding the protection and processing of personal data. The effective enforcement of the GDPR is critical to ensure that these obligations are met, and individuals' privacy rights are protected. This paper examines the effectiveness of GDPR enforcement, focusing on the regulatory landscape, the enforcement tools and mechanisms, and the outcomes of enforcement actions. The paper argues that the GDPR enforcement landscape is complex and fragmented, with different data protection authorities responsible for enforcement in each member state. However, the GDPR's one-stop-shop mechanism aims to ensure a harmonized approach to enforcement across the EU. The enforcement tools and mechanisms available under the GDPR are extensive, including sanctions, fines, and corrective measures, and they can be applied flexibly depending on the severity of the violation. The research also examines the challenges of GDPR enforcement, including challenges arising from the complexity and ambiguity of the GDPR, geopolitical challenges and challenges brought by new technologies. While the number of enforcement actions and fines imposed has been increasing since the GDPR's entry into force, the level of compliance achieved is still unclear. The high number of GDPR-related complaints and data breaches suggests that more work is needed to ensure effective GDPR compliance. This paper concludes that the effectiveness of GDPR enforcement depends on several factors, including the cooperation of data protection authorities, the availability and quality of resources, the willingness of businesses to comply with the GDPR, and the level of awareness and understanding of the regulation . Effective GDPR enforcement requires a collaborative effort between nations, businesses, individuals, and data protection authorities to promote awareness and understanding of the regulation, ensure effective compliance, and protect individuals' privacy rights.en
dc.format.extent28
dc.language.isofi
dc.subject.otherGDPR
dc.subject.othertietosuojalaki
dc.subject.othertietosuojaneuvosto
dc.subject.otherYleinen tietosuoja-asetus
dc.titleGDPR:n valvominen, kirjallisuuskatsaus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305303344
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietosuoja
dc.subject.ysoyksityisyys
dc.subject.ysoyksilönsuoja
dc.subject.ysolainsäädäntö
dc.subject.ysovalvonta
dc.subject.ysohenkilörekisterit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record