Show simple item record

dc.contributor.authorVäänänen, Olli
dc.date.accessioned2023-05-16T07:50:22Z
dc.date.available2023-05-16T07:50:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-951-39-9570-6
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86986
dc.description.abstractThe Internet of Things (IoT) has become part of everyday life in the last 10 years, and the intense enthusiasm for it has dissipated. Although the term “Internet of Things” is not as present at the moment, its meaning has not disappeared, but rather the reverse. Internet access devices are now ubiquitous, and the number of these devices is still increasing sharply. Each device with an internet connection can be considered an IoT device. Most of these devices include a sensor or sensors and a wireless connection to the internet. Due to the large number of devices and their location everywhere, IoT devices are often battery powered. Battery operation places demands on the power consumption of devices, as replacing or charging batteries is difficult and expensive when there are a large number of devices and when they are located in a wide area. A typical sensor application is a device for monitoring an environment that transmits data measured by sensors wirelessly at regular intervals. The power consumption of such a device should be so low that the device can run on a battery for up to years without replacing or recharging the battery. This study focused on exploring and developing sensor data compression methods that are as light as possible and suitable for sensor nodes with light computing power. The developed methods are able to compress sensor data in real-time as new measurement values come in. Thus, the amount of data that can be transmitted wirelessly is reduced without sacrificing too much data accuracy. Wireless data transmission is known to be the single largest power consumer in such a sensor node. In addition, by combining other existing data or data that can be openly obtained from the internet, the amount of data measured by IoT devices can be reduced. It is possible to lengthen the measurement interval or reduce the number of sensor nodes themselves. In this study, compression methods based on linear regression were developed, especially for compressing data for measuring environmental quantities. The methods developed proved to be simple, lightweight, and well suited for use in sensor nodes. The methods were shown to allow for a clear reduction in the energy consumption of the sensor node and thus an increase in its lifetime. Keywords: Internet of Things, sensor data, compression algorithms, embedded systems, edge computingen
dc.description.abstractEsineiden internetistä on tullut osa jokapäiväistä elämää kymmenen viime vuoden aikana, mutta samalla suurin innostus aiheeseen on laantunut. Vaikka termi esineiden internet ei ole yhtä paljon pinnalla, sen merkitys ei ole kadonnut mihinkään, vaan päinvastoin. Internet-laitteita on nyt kaikkialla, ja määrä kasvaa edelleen jyrkästi. Jokainen laite, jolla on Internet-yhteys, voidaan laskea kuuluvaksi esineiden internet -laitteisiin. Suurin osa näistä laitteista sisältää anturin tai antureita ja langattoman yhteyden Internetiin. Johtuen laitteiden suuresta määrästä ja niiden sijainnista kaikkialla, esineiden internet -laitteet ovat usein akkukäyttöisiä. Akun käyttö asettaa vaatimuksia laitteiden energiankulutukselle, koska akkujen vaihtaminen tai lataaminen on vaikeaa ja kallista, jos laitteita on paljon ja ne sijaitsevat laajalla alueella. Tyypillinen anturisovellus on ympäristön seurantaan tarkoitettu laite, joka lähettää antureiden mittaamia tietoja langattomasti säännöllisin väliajoin. Tällaisen laitteen energiankulutuksen tulisi olla niin alhainen, että laite voi toimia akulla jopa vuosia vaihtamatta tai lataamatta akkua. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan ja kehittämään anturidatan pakkausmenetelmiä, jotka ovat mahdollisimman kevyitä ja soveltuvat alhaisen laskentatehon omaaviin anturisolmuihin. Kehitetyt menetelmät pystyvät pakkaamaan anturidataa reaaliajassa, sitä mukaa kuin uusia mittausarvoja tulee. Siten langattomasti lähetettävän datan määrää on mahdollista vähentää menettämättä kuitenkaan liikaa datan tarkkuutta. Langattoman tiedonsiirron tiedetään olevan suurin yksittäinen energiankuluttaja tällaisessa anturisolmussa. Lisäksi yhdistämällä muita olemassa olevia tietoja tai avoimesti Internetistä saatavia tietoja, esineiden internet -laitteiden mittaaman datan määrää voidaan vähentää. Mittausväliä on mahdollista pidentää tai itse anturisolmujen määrää vähentää. Tutkimuksessa kehitettiin lineaariseen regressioon perustuvia pakkausmenetelmiä, erityisesti ympäristösuureiden mittausdatalle. Kehitetyt menetelmät osoittautuivat yksinkertaisiksi, kevyiksi ja soveltuivat hyvin käytettäväksi anturisolmuissa. Menetelmien osoitettiin mahdollistavan anturisolmun energiankulutuksen selkeän vähenemisen ja siten sen käyttöiän pidentämisen. Avainsanat: esineiden internet, anturidata, pakkausalgoritmit, sulautetut järjestelmät, reunalaskentafi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Väänänen, O., & Hämäläinen, T. (2018). Requirements for Energy Efficient Edge Computing : A Survey. In <i>O. Galinina, S. Andreev, S. Balandin, & Y. Koucheryavy (Eds.), NEW2AN 2018, ruSMART 2018 : Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems : 18th International Conference, NEW2AN 2018, and 11th Conference, ruSMART 2018, St. Petersburg, Russia, August 27–29, 2018, Proceedings (pp. 3-15). Springer. Lecture Notes in Computer Science, 11118.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-01168-0_1"target="_blank"> 10.1007/978-3-030-01168-0_1</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Väänänen, O., Hautamäki, J., & Hämäläinen, T. (2019). Predictive pumping based on sensor data and weather forecast. In <i>SAS 2019 : Proceedings of the 2019 IEEE Sensors Applications Symposium (pp. 1-5). IEEE.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1109/SAS.2019.8706018"target="_blank"> 10.1109/SAS.2019.8706018</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Väänänen, O., & Hämäläinen, T. (2019). Compression methods for microclimate data based on linear approximation of sensor data. In <i>O. Galinina, S. Andreev, S. Balandin, & Y. Koucheryavy (Eds.), NEW2AN 2019, ruSMART 2019 : Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems : Proceedings of the 19th International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking, and 12th Conference on Internet of Things and Smart Spaces (pp. 28-40). Springer. Lecture Notes in Computer Science, 11660.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-30859-9_3"target="_blank"> 10.1007/978-3-030-30859-9_3</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Väänänen, O., Zolotukhin, M., & Hämäläinen, T. (2020). Linear Approximation Based Compression Algorithms Efficiency to Compress Environmental Data Sets. In <i>L. Barolli, F. Amato, F. Moscato, T. Enokido, & M. Takizawa (Eds.), Web, Artificial Intelligence and Network Applications : Proceedings of the Workshops of the 34th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (WAINA-2020) (pp. 110-121). Springer. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1150.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-44038-1_11"target="_blank"> 10.1007/978-3-030-44038-1_11</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Väänänen, O. and Hämäläinen, T. (2020). Sensor Data Stream on-line Compression with Linearity-based Methods. <i>IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP), Bologna, Italy, 2020, 220-225.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1109/SMARTCOMP50058.2020.00049"target="_blank"> 10.1109/SMARTCOMP50058.2020.00049</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VI:</b> Väänänen, O., & Hämäläinen, T. (2021). LoRa-Based Sensor Node Energy Consumption with Data Compression. In <i>MetroInd4.0&IoT : Proceedings of 2021 IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT (pp. 6-11). IEEE.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1109/MetroInd4.0IoT51437.2021.9488434"target="_blank"> 10.1109/MetroInd4.0IoT51437.2021.9488434</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VII:</b> Väänänen, O., & Hämäläinen, T. (2022). Efficiency of temporal sensor data compression methods to reduce LoRa-based sensor node energy consumption. <i>Sensor Review, 42(5), 503-516.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1108/sr-10-2021-0360"target="_blank"> 10.1108/sr-10-2021-0360</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VIII:</b> Väänänen, O., & Hämäläinen, T. (2023). Linearity-based Sensor Data Online Compression Methods for Environmental Applications. In <i>CIoT 2023 : Proceedings of the 6th Conference on Cloud and Internet of Things (pp. 149-156). IEEE.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1109/CIoT57267.2023.10084892"target="_blank"> 10.1109/CIoT57267.2023.10084892</a>
dc.rightsIn Copyright
dc.titleLightweight Methods to Reduce the Energy Consumption of Wireless Sensor Nodes with Data Compression and Data Fusion
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9570-6
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.relation.issn2489-9003
dc.rights.copyright© The Author & University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationdoctoralThesis
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright