Show simple item record

dc.contributor.advisorMättö, Toni
dc.contributor.authorPenninkangas, Mikael
dc.date.accessioned2023-04-18T06:02:54Z
dc.date.available2023-04-18T06:02:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86394
dc.description.abstractKoronakriisi puhkesi vuoden 2020 alkupuolella ja aiheutti suurta epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Varsinainen markkinaromahdus nähtiin eri indekseissä 2020 vuoden alussa, josta markkinat kuitenkin toipuivat historiallisen nopeasti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisten yksityissijoittajien sijoituskäyttäytymistä vuonna 2021, kun koronakriisin aiheuttama alkushokki oli jo takanapäin. Tässä tutkimuksessa osakkeiden ja rahastojen sijoituskäyttäytymistä kuvataan niiden kaupankäynnillä, hajauttamisella, kuukausisäästämisellä ja toimeksiannoilla. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka sijoittajan eri tekijät vaikuttavat sijoituskäyttäytymisen muutoksiin. Tutkimuksen teoriaosuus muodostuu kolmesta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa käsitellään koronaviruspandemiaa ja sen kehitystä sekä koronakriisin vaikutusta rahoitusmarkkinoihin. Toisessa luvussa käsitellään suomalaisia yksityissijoittajia, koronakriisin vaikutusta suomalaisiin yksityissijoittajiin ja tekijöitä, jotka vaikuttavat sijoituskäyttäytymiseen. Kolmannessa luvussa esitellään perinteisistä rahoitusteorioista odotetun hyödyn teoria ja moderni portfolioteoria. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin strukturoidun kyselomakkeen avulla, johon vastauksia saatiin yhteensä 389 kappaletta. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin, jossa käytettiin ristiintaulukointia, Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa, T-testiä ja yksisuuntaista varianssianalyysia. Tulosten mukaan koronakriisin aikana vuonna 2021 suomalaiset yksityissijoittajat olivat aktiivisia ja he lisäsivät sijoituksiaan. Lisäksi he lisäsivät sijoituksiensa kuukausisäästämistä ja hajauttamista. Demografisista tekijöistä sijoittajan iällä nähtiin olevan vaikutusta sijoituskäyttäytymiseen. Myös sijoittajan sijoitushorisontti vaikutti sijoituskäyttäytymiseen. Tulosten mukaan nuoremmat sijoittajat tekivät enemmän toimeksiantoja, ostivat enemmän sijoituksia ja lisäsivät voimakkaammin kuukausisäästämistä kuin vanhemmat sijoittajat. Pidemmän sijoitushorisontin omaavat sijoittajat ostivat osakkeita ja rahastoja vuonna 2021 enemmän kuin lyhyemmän sijoitushorisontin omaavat sijoittajat.fi
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othersijoituskäyttäytyminen
dc.subject.otherkoronakriisi
dc.subject.otherdemografiset tekijät
dc.titleKoronakriisi ja sijoituskäyttäytyminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202304182518
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysosijoittajat
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysosijoitustoiminta
dc.subject.ysoarvopaperimarkkinat
dc.subject.ysoosakkeet
dc.subject.ysosijoitukset (talous)
dc.subject.ysorahoitusmarkkinat
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright