Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkonen, Tommi
dc.contributor.authorIivanainen, Iiro
dc.date.accessioned2023-04-14T10:25:18Z
dc.date.available2023-04-14T10:25:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86347
dc.description.abstractLaadukkaan opastuksen tarjoaminen laajalle käyttäjäkirjolle on keskeinen haaste IT-tuotteen käyttöönotossa. Konsultoinnin ja koulutuksen ohella käyttäjä voi hyödyntää ohjelmadokumentaatiota, johon lukeutuu myös erilaiset multimediaoppaat. Sekä aloittelijat että kokeneemmat käyttäjät voivat hyödyntää ohjelman toimintaa havainnoivia opasvideoita niiden konkreettisen esitysmuodon ansiosta. Ohjelman kehityksen myötä sen toiminnallisuus ja ulkonäkö muuttuvat versiosta toiseen. Pieni muutos käyttöliittymässä voi pahimmillaan vaatia tuotteeseen liittyvien videoiden täyden uudelleennauhoituksen. Tämä tutkimus esittelee suunnittelutieteen menetelmällä kehitetyn työkalun, joka luo automatisoidusti käyttövalmiita opasvideoita Robot Framework -testeistä. Nauhoitusta varten testisarjoja on täydennetty työkalun hyödyntämillä avainsanoilla, joiden avulla opasvideoon voidaan lisätä erikoistehosteita kuten tekstitystä ja käyttöliittymäkomponenttien korostusta. Generoituja opasvideoita arvioitiin Mayerin multimediaoppaiden periaatteita sekä opasvideoiden hyviä käytänteitä vasten, joista ne täyttivät suurimman osan. Työkalua voidaan jatkokehittää niin että sen generoimat opasvideot täyttävät kaikki arviointikriteerit. Generoimalla opasvideoita voidaan säästää resursseja, aikaa ja kehittäjien kuormaa.fi
dc.description.abstractProviding high-quality guidance to a wide range of users is one of the key challenges in the introduction an IT product. In addition to consulting and training, the user can utilize the program documentation, which also includes various multimedia guides. Tutorial videos are used by both beginners and power users alike thanks to the concrete demonstrations that they provide. When a software is developed its functionality and appearance can change from version to version. At worst, a minor change in the user interface may require a complete re-recording of the videos related to the product. This study presents a tool developed using design science method, which automatically generates ready-to-use screencast video tutorials from Robot Framework tests. This is accomplished by augmenting to the test suites with keywords that can add video effects such as subtitles and UI element highlighting to the final tutorial video. The generated tutorial videos were evaluated against Mayer's principles for multimedia tutorials as well as general best practices for tutorial videos. Most of the principles and best practices were met. The tool can be further developed so that the tutorial videos it generates meet all evaluation criteria. By generating tutorial videos it is possible to save resources, time and the burden on developers.en
dc.format.extent50
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherloppukäyttäjän dokumentaatio
dc.subject.othernäyttökaapattu opasvideo
dc.subject.otherrobot framework
dc.subject.othertest automation
dc.subject.otherselenium
dc.titleOpasvideoiden generointi testiautomaation avulla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202304142473
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysotietokoneohjelmat
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysovideo
dc.subject.ysosuunnittelu
dc.subject.ysoarviointimenetelmät
dc.subject.ysoohjeet
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright