Show simple item record

dc.contributor.advisorViinikainen, Jutta
dc.contributor.authorPalonen, Elina
dc.date.accessioned2023-03-13T06:57:58Z
dc.date.available2023-03-13T06:57:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85967
dc.description.abstractTässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan seksuaalivähemmistöön kuulumisen yhteyttä työssä koettuun syrjintään. Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan työssä tapahtuvaa syrjintää yksilön, yrityksen, ja yhteiskunnan näkökulmasta, sekä avataan työssä tapahtuvan syrjinnän tutkimusmenetelmiä. Tämän lisäksi perehdytään tarkemmin aiemman tutkimuskirjallisuuden avulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen työssä kokemaan syrjintään. Tutkielman empiirisessä osassa hyödynnetään Seksuaalivähemmistöt työelämässä 2003-kyselytutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellaan, ilmoittavatko avoimesti homot ja lesbot kokevansa työelämässä enemmän syrjintää verrattuna niihin homoihin ja lesboihin, jotka eivät tuo seksuaalista suuntautumistaan työssään ilmi. Syrjintää tarkastellaan neljän eri osa-alueen avulla: palkkaus, työhön otto, työpaikalla tapahtuva syrjintä ja etenemismahdollisuudet. Tutkimuksessa hyödynnetään logit-mallia. Tulosten mukaan homoilla seksuaalinen suuntautuminen on yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen kokea syrjintää työhönotossa sekä etenemismahdollisuuksissa. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä 10 % merkitsevyystasolla. Muiden syrjinnän osa-alueiden osalta ei tilastollisesti merkitseviä eroja avoimesti ja ei-avoimesti seksuaalisesta suuntautumistaan kertovien välillä havaittu. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että työpaikalla ja työhönotossa koetussa syrjinnässä on eroja lesbojen ja homojen välillä siten, että homojen kohdalla avoimuus seksuaalisesta suuntautumisesta on yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen kokea syrjintää, kun taas lesboilla tilanne on päinvastainen. Tulokset kertovat syrjintäkokemuksista, mutta niiden perusteella ei voida tehdä suoria päätelmiä siitä, että seksuaalivähemmistöön kuuluvia henkilöitä syrjitään työssä. Aihetta tulisi jatkossa tutkia lisää erilaisia aineistoja menetelmiä hyödyntäen, jotta aiheesta saadaan lisätietoa.fi
dc.format.extent41
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheretenemismahdollisuudet
dc.titleTyössä tapahtuva syrjintä : seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303132122
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysohomoseksuaalit
dc.subject.ysolesbot
dc.subject.ysotyösyrjintä
dc.subject.ysopalkat
dc.subject.ysotyöhönotto
dc.subject.ysosyrjintä
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoseksuaalivähemmistöt
dc.subject.ysosukupuolivähemmistöt
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record