Show simple item record

dc.contributor.advisorSalovaara, Ulla
dc.contributor.advisorRanta-Tyrkkö, Satu
dc.contributor.authorKarsikas, Miisa
dc.date.accessioned2023-03-06T07:06:01Z
dc.date.available2023-03-06T07:06:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85757
dc.description.abstractPro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, miten lapsen edun valvonta näyttäytyy eduskunnan oikeusasiamiehen tekemissä tarkastuksissa niistä laadittujen tarkastuspöytäkirjojen pohjalta ja mitä valvontaan liittyviä epäkohtia aineistoista nousee esille ja miten niitä arvioidaan suhteessa lapsen etuun. Lastensuojelu ja sijaishuolto ovat nousseet viimevuosina julkiseen keskusteluun erityisesti sijaishuollossa havaittujen epäkohtien vuoksi. Sijaishuollon valvonta ja lapsen edun arviointi ovat tutkielman lähtökohtia. Lapsen edun määrittely on kiinni pitkälti siitä, kuka sitä määrittelee. Lapsen etu määräytyy aina tilannekohtaisesti ja yksilölliset seikat jokaisen lapsen kohdalla huomioiden. Sijaishuollossa lapsen etua arvioi lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Tällä on velvoite tavata lasta riittävän usein ja valvoa sijaishuollon toimintaa. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi sijaishuollon toimintaa valvovat kunnat, aluehallintavirastot, Valvira ja eduskunnan oikeusasiamies. Eduskunnan oikeusasiamies on viime vuosina ottanut tehtäväkseen erityisesti juuri lapsen oikeuksien valvonnan. Tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilta. Aineistoksi valikoitui 14 tarkastuspöytäkirjaa, joita koskevat tarkastukset on tehty vuosien 2016–2020 välillä. Tutkielma on tehty teoriaohjaavasti ja aineistonanalyysi on tehty sisällönanalyysilla luokittelemalla aineistoa. Tutkimustuloksissa lapsen etu jää käsitteenä kaikkien tarkastuspöytäkirjoissa mainittujen epäkohtien alle. Se ei juurikaan määrity tarkastuspöytäkirjoissa, vaan käsite jää yksittäiseksi maininnaksi siitä, että sijaishuollon ja siellä tehtävien ratkaisujen sekä päätösten tulee olla lapsen edun mukaisia. Tarkastuspöytäkirjoissa eduskunnan oikeusasiamies kiinnittää huomiota sijaishuoltolaitosten lainvastaisiin käytäntöihin ja rajoitustoimien käyttöön, lasten kokemaan epäasialliseen käytökseen työntekijöiden taholta, valvonnan puutumiseen sekä puuttuvaan yhteydenpitoon lapsen ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän välillä. Lapsen edun arviointi ja sitä kautta sijaishuollon valvonta näyttäytyy tutkielman tuloksien valossa puutteelliselta.fi
dc.format.extent55
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLapsen edun valvonta oikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303062016
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysovalvonta
dc.subject.ysolapsen etu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record