Show simple item record

dc.contributor.advisorVälimaa, Mira
dc.contributor.authorLeinonen, Mari
dc.date.accessioned2023-02-17T05:42:55Z
dc.date.available2023-02-17T05:42:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85502
dc.description.abstractTämän tutkielman aiheena oli tarkastella rakenteellista sosiaalityötä työmenetelmänä. Tutkielma vastaa kysymyksiin miten rakenteellisen sosiaalityön osa-alueet toteutuvat sosiaalityön käytännössä ja miten rakenteellisen sosiaalityön toteutumista voidaan edistää. Tutkielman tutkimusmetodina oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkielman aineisto koostui seitsemästä tieteellisestä vertaisarvioidusta artikkelista ja yhdestä väitöskirjasta. Aineisto on analysoitu teorialähtöi-sen viitekehyksen avulla ja viitekehyksenä toimi Anneli Pohjolan (2011) rakenteellisen sosiaalityön osa-alueiden tehtäväjako. Tutkielman tulosten mukaan rakenteellista sosiaalityötä tekivät lähinnä johtoasemissa olevat sosiaali-työntekijät, joilla oli kytkös poliittisiin- tai luottamustoimiin. Tulosten mukaan rakenteellinen sosiaalityö oli tiedon raportointia vaikuttajille ja ilmiön kanssa toimijoille sekä epäkohtien esiin tuomista julkiseen keskusteluun. Rakenteellisen sosiaalityön toteutuminen tarvitsi sosiaalisia verkostoja ja yhteistyötä mui-den toimijoiden kanssa. Tutkielma osoitti asiakkaan olevan keskiössä palvelujen kehittämisessä sosiaali-työntekijän toimiessa asiakkaan etujen valvoja. Tutkielman johtopäätöksien mukaan rakenteellinen sosiaalityö jää yksilökeskeisen asiakastyön jalkoihin eikä rakenteellinen sosiaalityö työmenetelmänä ole systemaattinen tapa työskennellä sosiaalialalla. Yh-teiskunnalliseen vaikuttamiseen ei jää aikaa eikä työyhteisön ja -organisaation toimintatavat ole selvät yhteiskunnallisten epäkohtien esiin nostamisessa. Yhteiskunnallinen palvelujärjestelmä ja byrokratia sekä työntekijän asenne ja motivaatio asiakastyössä vaikuttavat asiakkaan edun mukaiseen toimintaan.fi
dc.format.extent44
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalinen raportointi
dc.subject.otheryhteiskunnallinen vaikuttaminen
dc.titleRakenteellinen sosiaalityö työmenetelmänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202302171774
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysorakenteellinen sosiaalityö
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysopalvelujärjestelmät
dc.subject.ysokäytäntö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record