Show simple item record

dc.contributor.advisorValleala, Ulla
dc.contributor.authorHällström, Helka-Liisa
dc.contributor.authorKirves, Tiina
dc.date.accessioned2023-02-13T09:29:14Z
dc.date.available2023-02-13T09:29:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85438
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin huoltajien näkemyksiä yhteisopetuksesta sekä kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä yhteisopetuksen luokassa. Yhteisopetus on viime vuosina yleistynyt ja sitä on tutkittu enimmäkseen opettajien näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tutkitaan ilmiötä huoltajien näkökulmasta. Samalla halutaan selvittää, millaisia kokemuksia huoltajilla on kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä yhteisopetuksen luokassa. Lisäksi tutkitaan, onko kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä yhteyttä huoltajien näkemyksiin yhteisopetuksesta. Tämä tutkimus on määrällinen ja sitä on täydenny laadullisella tutkimuksella. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, johon osallistui kolmen eri kaupungin kouluista 98 huoltajaa. Määrällinen aineisto analysoitiin käyttäen kuvailevia lukuja, korrelaatiokertoimia, Mann-Whitneyn ja Kruskal-Wallisin testejä. Laadullinen aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tulosten mukaan yhteisopetusluokan huoltajat kokivat kodin ja koulun välisen yhteistyön osa-alueista vuorovaikutuksen kodin ja koulun välillä toteutuvan parhaiten ja huoltajien osallisuuden heikoiten. Huoltajien mielestä opetuksen monipuolisuus toteutui yhteisopetuksen osa-alueista parhaiten ja työrauha heikoiten. Luokkakoko oli negatiivisesti yhteydessä kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskeviin kokemuksiin sekä yhteisopetusta koskeviin näkemyksiin. Tulosten perusteella kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön tulee panostaa, jos halutaan huoltajien tietävän, mitä koulussa tapahtuu ja miksi, sillä toimivan yhteistyön myötä huoltajat näkivät yhteisopetuksen myönteisempänä.fi
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheryhteisopetus
dc.titleYhteisopetus ja kodin ja koulun välinen yhteistyö huoltajien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202302131728
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysohuoltajat
dc.subject.ysosamanaikaisopetus
dc.subject.ysokodin ja koulun yhteistyö
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright