Show simple item record

dc.contributor.advisorOckenström, Lauri
dc.contributor.authorMähönen, Helmi
dc.date.accessioned2023-02-09T06:36:05Z
dc.date.available2023-02-09T06:36:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85415
dc.description.abstractTämä maisterintutkielma vertailee Savonlinnan kaupungin taidekokoelman Saimaan sisävesilaivoja representoivia teoksia merimaiseman taidehistorialliseen traditioon: hollantilaiseen ja düsseldorfilaiseen koulukuntaan sekä suomalaiseen maisemataiteen perintöön. Tutkimusaineisto sisältää kuusi öljyvärimaalausta, kaksi akvarellia ja yhden grafiikan vedoksen. Taideteokset ovat vuosilta 1942–1998. Tarkoituksena on ikonografista analyysiä ja pittoreskin, subliimin ja topografisen esteettisiin kategorioihin vertailua käyttäen selvittää, millaisia vaikutteita Savonlinnan taidekokoelman teoksista löytyy. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Mitä Savonlinnan kaupungin taidekokoelman laiva-aiheiset teokset esittävät, ja millaisia topografisen, subliimin ja pittoreskin esteettisten kategorioiden piirteitä tutkimusaineiston teoksista voi löytää? 2) Miten hollantilainen ja düsseldorfilainen merimaiseman perinne ilmenee Saimaalla kulkeneiden laivojen kuvauksissa? 3) Millainen suhde Savonlinnan kaupungin taidekokoelman Saimaan laivojen representaatioilla on muuhun suomalaiseen vesiliikenteen kuvaukseen? 4) Onko eri laivatyyppien kuvauksissa eroja? Pyrin siis tarkastelemaan, millaisia yhtymäkohtia Saimaan laivojen representaatioilla on merimaisemien perinteeseen. Tutkimuksessa selvisi, että Savonlinnan kaupungin taideteoksissa on vaikutteita niin Düsseldorfin kuin Hollannin koulukunnastakin. Samankaltaisuutta oli eniten Düsseldorfin koulukunnan myöhemmän vaiheen ranskalaisia vaikutteita sisältävän, joissain tapauksissa jopa ekspressionismia muistuttavan maalaustavan kanssa. Tämä ei ole mikään ihme, sillä Düsseldorfin koulukunta on parisataa vuotta Hollannin koulukuntaa nuorempi ja useat suomalaiset taiteilijat ovat opiskelleet kaupungissa koulukunnan aikakaudeksi määritellyllä ajanjaksolla. Hyvin traditionaalisia, Hollannin koulukunnan alkuvaihetta ja esim. Oscar Kleinehin töitä muistuttavia teoksia oli pari kappaletta. Yleisimmin tutkimusaineiston teoksista löytyi pittoreskin esteettisen kategorian piirteitä, mikä johtunee Savonlinnan maineesta kesäkaupunkina: pittoreskin maalauksellisuus vahvistaa katsojan mielikuvaa ihanista kesäpäivistä. Kuitenkin myös topografisen ja subliimin piirteitä löytyy ja harva teoksista edustaa vain tiettyä esteettistä kategoriaa. Topografisen tarkka kaupunkiympäristön kuvaus on yleisempää aineiston vanhemmissa maalauksissa. Suomalainen maisemamaalauksen perinne näkyy useissa teoksissa esimerkiksi asetelmissa ja ajalle tyypillisten tyylisuuntien noudattamisessa. Maalaukset edustavat useita eri tyylisuuntia Düsseldorfin koulukunnallekin tyypillisestä ihannoivasta realismista ekspressionismiin. Hieman yli puolet teoksista edusti modernistisia taidesuuntauksia: ekspressionismia, impressionismia tai naivismia. Maalausten tekniikat muuttuvat ajan myötä: vanhimmat maalaukset on tehty yksinomaan öljymaalaustekniikalla, myöhemmin rinnalle tulee akvarellimaalaus. Tutkimusaineiston nuorin teos Vilkutus (1998) on aineiston ainoa grafiikan vedos. Eri laivatyyppien representaatioista voi löytää eroavaisuuksia: Matkustajalaivat kuvataan poutaisessa säässä luonnon tai satamaympäristön lähettyvillä, höyrykuunari Salama kapteenintaulumaisesti keskiössä vailla yksityiskohtaista ympäristöä; Ensio Onnukan maalausten hinaajat on maalattu niukin yksityiskohdin teosten korostaessa niiden sijaan Laitaatsillan sisävesisataman tunnelmaa; Aksel Kurimon ajoittamattomassa maalauksessa tervahöyry esitetään sen mahtavaa kokoa korostaen. Taideteoksissa kuvataan myös alueen paikallishistoriaa, muun muassa laivoihin liittyneitä työtehtäviä, kuten uittoa ja lastin purkamista.fi
dc.description.abstractThe aim of this master´s thesis is to compare the artworks representing vessels in the art collection of Savonlinna to seascapes and lakescapes of traditional schools of the genre: Dutch School from the 17th century, Düsseldorf School of Painting and Finnish tradition of landscape art. Research material includes six oil paintings, two watercolor paintings and a graphic print. The artworks are from 1942–1998. The methods are iconographical analysis and aesthetic categories picturesque, sublime and topographical. The research questions are: 1) What kind of things are represented in the ship-themed artworks of the art collection of Savonlinna and what kind of topographical, picturesque or sublime characteristics do the artworks have? 2) How are the lakescape artworks of the art collection of Savonlinna influenced by the Dutch and Düsseldorf Schools of Painting? 3) What kind of relationship is there between Savonlinna´s art collection and other Finnish art representing vessels? 4) Are there any differences between representations of different kinds of vessels? The study found that the artworks of the city of Savonlinna are possibly influenced by both the Düsseldorf School and the Dutch School, especially from the late paintings with more French influences from the Düsseldorf Era which look a bit like the paintings of expressionism, and the blue oil paintings with very traditional arrangements from both Dutch and Finnish traditions. The most common characteristics of the aesthetic categories are features of picturesque and topographical. The reason probably is Savonlinna´s reputation as a summer town: the ideal weather supports the image of wonderful summer days and many artworks introduce the town to viewers in a topographical way. Many artworks do not represent just one of the three categories. Topographical, accurate representation of cityscape is more common in the older than younger artworks. The Finnish tradition of landscape painting can be seen in many paintings, for example, in the arrangements and the art styles which are quite typical for a time. The paintings represent a variety of stylistic directions, from glorifying realism to expressionism. The techniques of painting change over time: oil painting is the only technique among the oldest paintings from 40´s to 50´s. Later, watercolor painting will come alongside. The youngest artwork of the research material Vilkutus (1998) is the only graphic print of the artworks representing the vessels in the art collection of the City of Savonlinna. There are differences between representations of different kinds of vessel types: The passenger ships are represented in a sunny weather, brigantine Salama detailed as in the captain´s paintings, tugs with less details emphasizing more the environment than the vessels, and a steamboat is shown in a perspective from the viewer so the bigness of the vessel is emphasized. The artworks also depict the local history of the area, including ship-related tasks such as log driving and unloading the goods from a vessel.en
dc.format.extent111
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherSaimaa
dc.subject.otherItä-Suomi
dc.subject.otherikonografinen analyysi
dc.subject.otherSaimaan kanava
dc.subject.othertopografinen
dc.subject.otherpittoreski
dc.titleSaimaan laineilla : Savonlinnan kaupungin taidekokoelman vuosien 1942–1998 laiva-aiheiset taideteokset maisemataiteen tradition jatkeena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202302091692
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidehistoriafi
dc.contributor.oppiaineArt Historyen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi310
dc.subject.ysomaisema
dc.subject.ysolaivat
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysoylevä
dc.subject.ysotaideteokset
dc.subject.ysotaidehistoria
dc.subject.ysokuvataide
dc.subject.ysotaidekokoelmat
dc.subject.ysoSavonlinna
dc.subject.ysomaisemamaalaus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright